S návrhy změn, tak jak jsou zatím popsané ve studii, nás blíže seznámila starostka Jesenice Taťána Čížková: „Rekonstrukce náměstí vychází z jeho historické podoby a tradice. Sousoší nejsvětější trojice zůstane zachováno, počítáme s rekonstrukcí kašny. Místo pomníku padlých po německých obyvatelích bychom chtěli umístit boží muka od muzea. Tím bude zachována linie památek.“

Odpočinkové centrum

Kolem božích muk vznikne odpočinkové centrum. Ve studii se počítá se zrušením autobusové zastávky. Prostor pak nebude průjezdný z jedné strany, ale kolem dokola. To si vyžádá oboustranné zprůjezdnění úzké ulice kolem policie.

Zachování zastávky je ale zásadní otázka, protože lidé jsou zvyklí vystupovat na náměstí. Navíc autobusy zde mají prostoj a asi půl hodiny tu čekají. „Myslím si, že by zastávka měla být z těchto důvodů zachována, já bych ji situovala třeba před policii,“ řekla starostka Čížková.

Lípy

Dalším problémem rekonstrukce náměstí jsou vzrostlé lípy. Fyzické stáří stromů vzhledem k tom, že jsou to lípy, není vysoké, ale stáří technické je o hodně vyšší. Stromy nerostou právě v ideálních podmínkách. Trpí častými přísušky a v minulosti na nich byly provedeny nevhodné zásahy při ošetřování.

Nelze pokácet naráz tolik vzrostlých stromů, takže až dožijí, počítá se s obměnou zeleně. Zatím muselo být pokáceno pět stromů v rámci rekonstrukce kanalizace. S ostatními lípami je ve studii počítáno. Studie je zatím jakýsi nápad a hlavní směr, kterým se rekonstrukce bude ubírat. Neznamená to, že to musí být konečné řešení, ve fázi projektu se bude ještě připomínkovat.