„O rekonstrukci uvažujeme už dlouhodobě, takže lidé o tom ví. Nejvíce jim vadí prach z cest ve středu náměstí. Ale nechtěli jsme zde pokládat živici, kterou bychom za několik let při celkové rekonstrukci náměstí stejně rozkopali," vysvětloval starosta městyse Tomáš Valer.

V nové studii se parkovací plochy přesunou mimo střed náměstí. Část parkovacích míst vznikla už nyní před farskou stodolou. S druhou parkovací plochou studie počítá při hlavní silnici a třetí je navržená za budovou hostince.

„Centrum bude samozřejmě potřebovat dopravní obsluhu pro zásobování nebo například pro příjezd kapel do kulturního domu," uváděl starosta Tomáš Valer a pokračoval: „Proto tu bude obslužná komunikace, kam ale budou moci vjet vozidla jen v uvedených případech nebo hendikepovaní lidé." Další část rekonstrukce zahrnuje úpravu výjezdu 
z náměstí. Tím se zpřehlední situace na komunikacích a také se zvýší plocha zeleně.

Studie dále využívá toho, že náměstí stojí na vodě. Je zde metr až metr dvacet spodní vody. Proto se na ploše objeví vodní prvek. Středem náměstí kolem sochy svatého Jana Nepomuckého by mohl téci umělý potok. Další osvěžení poskytne vodní fontána u terasy kulturního domu. Tím se využijí senomatské studny. „Po úpravě centrálních ploch pro pěší se na náměstí rozšíří zeleň. Projekt počítá s lípami, ale náměstí je hojně protkáno inženýrskými sítěmi, takže je složité najít místa, kam stromy vysadit," popisoval situaci starosta Tomáš Valer.

Další část projektu zahrnuje také úpravu kulturního domu a restaurace. Stavba je hojně využívaná a funkčně dobře vyřešená, ale z architektonického pohledu potřebuje vylepšit. Například terasa s posezením před vstupem do restaurace. Uvažuje se o jejím zastřešení nebo ubourání. Tím by se dostala do jedné roviny a otevřel by se vstup na sál.

Práce na nové podobě náměstí Karla Buriana už začaly. Letos by mělo být hotovo hlavní parkoviště pro dvacet osm aut u hlavní silnice. Celkem tu bude zhruba třicet osm parkovacích míst, což je asi o čtyři více než nyní. Pro běžný provoz to stačí. Při velkých kulturních akcích, které tu jsou jedenkrát za dva měsíce, to zřejmě stačit nebude, ale při nich auta zaparkují 
v postranních ulicích. „Počítáme, že centrum bude vydlážděno žulovou dlažbou. Cestičky budou z části rovněž vydlážděné, z části mlatové. Chceme rovněž co nejvíce zachovat stávající zeleň, ale někde to bohužel nepůjde. Velká diskuze je kolem zachování jehličnanů. Budeme se snažit zeleň obnovit postupně a některou pokácet, až když lípy povyrostou," uvažoval starosta Valer.

Novou podobu by mělo náměstí Karla Buriana mít zhruba za dva, tři roky. Celkový rozpočet na rekonstrukci je zhruba šest milionů korun. Zatím jsou práce hrazeny z prostředků městyse. „Pokud se objeví dílčí dotace, rádi ji využijeme. Už jsme žádali na opravu komunikací u stodoly. To nevyšlo, proto jsme ji udělali z vlastních prostředků. Budeme se snažit udělat vše s co nejnižšími náklady a co nejvíce využít vlastních kapacit, například obrubníky udělají místní firmy. Na větší práce si pozveme specializované firmy," plánoval starosta Tomáš Valer.

Rekonstrukce náměstí začala vlastně už před deseti lety. Tehdy vznikla studie se změnou trasy silnice, která se měla vzdálit od školy. „Jenže, silnice je krajská a to vyžadovalo domluvu s krajským úřadem. Pokud by se to uskutečnilo, nesl by obrovské náklady na vybudování nové silnice městys. Proto vznikla nová studie se silnicí na původním místě. Studii vypracoval Vladivoj Řezník. (hob)