Rakovnicko se řadí k nejsušším oblastem České republiky, tropická léta téměř bez srážek se již podepsala na stavu hladiny podzemní vody v některých obcí – například do Křivoklátu museli nechat pitnou vodu dovážet. Tam, kde jsou obce napojeny na vodovodní síť VSOR, problém se zásobováním pitnou vodou neměli. Zatím.

V roce 2018 už byla využita maximální kapacita distribuční soustavy. „Abychom pokryli současné zvýšené odběry, pohybujeme se na maximálních limitech distribuční soustavy. A to jak na maximální kapacitě vodovodních řadů a vodojemů, tak i na maximálním čerpání ze zdrojů,“ komentoval tropické léto v polovině letních prázdnin ředitel společnosti Ravos Hynek Kloboučník.

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka tak hledá další zdroje pitné vody. V tuto chvíli je podle člena představenstva VSOR Ivo Trešla zpracována studie proveditelnosti na propojení rakovnické vodovodní sítě s tou ze severních Čech. Jeseničtí jsou již na severočeskou soustavu napojeni od roku 2017, kdy se jim podařilo obnovit historický vodovod ze Stebna do Jesenice.

„VSOR podal žádost na ministerstvo zemědělství. Kalkulace se na propojení rakovnické a severočeské vodovodní soustavy je zhruba 200 milionů korun. Dotace od ministerstva zemědělství je padesáti procentní. Takže nějakých 100 milionů korun bude muset VSOR platit ze svého,“ řekl Ivo Trešl.

VSOR má prý příjem zhruba 30 milionů korun za pronájem vodovodní a kanalizační sítě členských obcí, z toho významný podíl ale putuje na investice a na obnovu sítí, další obnos se pak šetří právě na budoucí spoluúčast na realizaci projektu.

VSOR sice chce obnovit vodní zdroje z okolí Lišanského potoku, ale jak už Rakovnický deník v září loňského roku informoval, rozšíření pouze o tyto zdroje pitné vody by nemuselo na pokrytí poptávky po vodě stačit. Podle jedné ze studií, kterou má sdružení k dispozici, by už v roce 2035 nemusely zdejší zdroje pitné vody, a to i právě s obnoveným prameništěm mezi Rakovníkem a Lišany, stačit. I proto sdružení hledá další zdroje pitné vody.