Ale: paní Čiberová se vrací do „jednací síně“ mezi ty, pro něž „demokracie“ a v souvislosti s ní i „právo“ ztratilo svůj význam i smysl a scvrklo se na pouhá slova.

Květnové hlasování Místního sněmu ODS o vyloučení tří členů bylo již jen vyvrcholením probíhajícího morálního úpadku těch, kteří v členství v ODS hledají politické ambice a získání výhod a prospěchu ve svém profesním životě. Již samotné sestavování kandidátky do komunálních voleb 2010 bylo předem připravenou fraškou, zrežírovanou radou Místního sdružení ODS v čele se staronovým předsedou Nejdlem, který sám sebe navrhl na pozici lídra kandidátky.

Květnové vylučování tří členů se neslo ve stejném duchu: režie předem připravená, smírčí výbor neschopný jednat, argumenty předsedy Nejdla a spol. pro vyloučení měly průkaznou hodnotu použitého toaletního papíru. A dvě třetiny přítomných členů ten cár papíru hlasováním pro vyloučení ze země zvedlo. Protiargumenty vylučovaných označil Nejdl za porušování stanov ODS.

Nabízí se otázka: změní se něco konstatováním regionálního smírčího výboru, že v rakovnické ODS je porušována vnitrostranická demokracie?

Určitě ne stále stejní lidé, z nichž většina není schopna vlastního úsudku a pokud ano, tak ho dusí v sobě. A nejsou tudíž schopni zvolit takové vedení rakovnické ODS, které nebude zatíženo arogancí moci a které navrátí této politické straně v tomto regionu ztracenou prestiž.

Paní Čiberová se vrací do ODS vrací se mezi ty, kteří i nadále budou projevovat vnucenou nevraživost vůči každému, kdo se veřejně postaví proti současnému vedení rakovnické ODS v čele s předsedou Nejdlem. Je to jeden z mnoha důvodů, proč jsme spolu s panem Pánkem, na rozdíl od paní Čiberové, o politickou rehabilitaci nepožádali. Paní Čiberová zůstane osamocena a v tom je moje politování.

Svobodný rebel J.Tupý