Narcisy jsou ze sbírky již zemřelého Jiřího Netíka z Kněževsi. Rodina tohoto sběratele a šlechtitele věnovala výsledky jeho celoživotní práce botanické zahradě. Kromě narcisů se pěstitel věnoval ještě tulipánům a dalším drobným cibulovinám.

Zemědělský inženýr Jiří Netík byl dlouholetým předsedou zemědělského družstva v Kněževsi. Zřejmě až po revoluci se začal věnovat pěstování narcisů. Protože to byl důkladný člověk, začal rostliny nejen pěstovat, ale i šlechtit. Stal se členem spolku pěstitelů narcisů v Kladně. Odtud čerpal mnohé náměty.

Šlechtění se mu dařilo. Asi sedmnáct odrůd narcisů přihlásil v Anglii k registraci a obdržel na ně certifikát. O své práci si vedl pečlivé záznamy v sešitech. Tam zapisoval jednotlivé rostliny, jejich barvu květů i dobu kvetení.

ak se dostaly cibuloviny na botanickou zahradu, vysvětlil Václav Laňka: „Paní Netíková nám nabídla, abychom si rostliny převzali. Chtěla, aby byla sbírka zachována. Velmi nás to potěšilo. Inženýr Netík měl rozsáhlou zahradu zhruba jako čtvrtina fotbalového hřiště. Tu rozdělil na jednotlivé čtverce, vše měl přepečlivě zaznamenáno. Bohužel po jeho smrti už nikdo nevěděl, co jednotlivá označení znamenají.“

Proto, když přijeli pracovníci botanické zahrady na místo, vyzvedli všechny cibuloviny, co mohli, a zasázeli je na zahradě. V Kněževsi ale nějaké rostliny zbyly. Kromě narcisů ještě tulipány. „Musíme tam zajet, než to všechno zatáhne. Barvy už nerozlišíme, ale alespoň poznáme, kde jednotlivé kousky rostou,“ plánoval Laňka.

Inženýr Netík měl kromě pečlivých písemných záznamů ještě bohatou fotografickou dokumentaci. A kromě narcisů a tulipánů pěstoval nějaké denivky. Narcisy však byly jeho největší láska. Většina z nich nyní vykvetla na botanické zahradě, ale bohužel nejsou označené odrůdami.

Pár jich ale přece jenom má svoje jméno. Ty dostal Václav Laňka od pěstitele ještě za jeho života. Jestli jsou to odrůdy, které sám vyšlechtil, se ale bohužel zřejmě už nikdo nedozví. I tak je rozsáhlá sbírka narcisů Jiřího Netíka pro botanickou zahradu velmi cenná.

„Je obdivuhodné, co Jiří Netík za svůj život vytvořil a s jakou pečlivostí se květinám věnoval. Vždyť než vykvete nově vyšlechtěná rostlina, uplynou nejméně čtyři roky,“ dodal Laňka.

Kromě květin měl Jiří Netík ještě jednu lásku: rád a dobře hrál šachy.