Do poštovních schránek jich bylo rozdáno přes osm stovek. „V Praze se totiž bude příští týden konat na toto téma konference, při které budou na téma národního parku diskutovat zástupci obcí," vysvětlila Lenka Peterková, starostka obce. Jednání by měl být přítomen i hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

„Zastupitelstvo obce mě tedy pověřilo zorganizováním zmiňované ankety," doplnila Lenka Peterková s tím, že rozhodnutí občanů bude pro ni osobně i zastupitelstvo závazné pro další jednání s Ministerstvem životního prostředí České republiky.

„Chci mít v ruce většinový názor obyvatel Roztok, se kterým bych mohla na konferenci vystoupit," řekla Lenka Peterková. Anketní lístky by měli lidé vhodit do schránky pro nápady a připomínky na Obecním úřadu v Roztokách, nebo předat na sběrném místě v roztocké prodejně.

Názor místních chtějí znát i v dalších obcích na Křivoklátsku. Například v Karlově. Tamní občané mohou anketní lístek dát do schránky pro nápady a připomínky umístěné na místní kamenné zastávce. Odpovědi očekává vedení obce nejpozději do 16. února.

Zmiňovaná konference zástupců obcí s hejtmanem Středočeského kraje je totiž avizovaná na 19. února.

„Musíme mít aspoň minimální čas na spočítání anketních lístků a zjištění výsledků," reagovala starostka Roztok Lenka Peterková.

Zcela jiná situace je v nedalekém Branově. Tady myšlenku vzniku Národního parku Křivoklátsko obec plně podporuje, a to i kvůli současné těžbě dřeva.

„Nejpádnějším důvodem toho, proč souhlasíme, je způsob těžby dřeva, který se právě teď v lesích Křivoklátska děje. Jen těžko lze popsat, jak to v nich po těžkých těžebních strojích vypadá. Je až neskutečné, co to s krajinou dělá. A pokud to tímto způsobem půjde dál, tak za chvíli už nebude kde ten park dělat. To je prostě fakt," řekl Rakovnickému deníku zastupitel obce Karel Karnold. 

Dalším důvodem, proč by Branovští podpořili národní park, jsou také peníze.

„Zvýšení turismu by pochopitelně přineslo obci více peněz do rozpočtu a to je také pro tak malou ves jako Branov důvod zcela nezanedbatelný," odůvodnil postoj Karel Karnold.

Do Prahy míří samozřejmě také starosta městyse Křivoklát Milan Naď: „Jedu tam s tím, že jsou obyvatelé Křivoklátu proti vyhlášení Národního parku Křivoklátsko."

Místní občané se totiž už kdysi v anketě jasně vyjádřili, že národní park nechtějí. V samotném Křivoklátě je podle nich už nyní, na místní podmínky, přílišný turistický ruch. Další navýšení prý obec rozhodně nepotřebuje. „Podle nás pro přírodu zde stačí statut Chráněné krajinné oblasti," připomněl starosta Křivoklátu Milan Naď.

Zjistit názor občanů se rozhodli za pomoci ankety také v Karlově Vsi. Rozdáno bylo 110 anketních lístků. Dle trvalého bydliště.

Starostka Iveta Kohoutová popsala: „Výsledek se dozvíme v pondělí, kdy ji ukončíme a hlasy spočítáme. Zatím se nám jich vrátilo asi čtyřicet."

Starosta Jiří Šulc: „Otázku možného zřízení Národního parku Křivoklátsko jsme projednávali na zastupitelstvu, ale nějaké zásadní stanovisko k této otázce ještě nemáme. Vše musíme probrat s našimi občany. A podle toho, jaký oni budou mít na národní park názor, tak budeme postupovat dále. Do Prahy pojedeme a rádi bychom také nejprve hovořili s panem hejtmanem."

Do Prahy na schůzku s hejtmanem pojede také starostka Zbečna Taťána Prošková: „To, jak budeme postupovat, se rozhodneme až podle toho, co vyplyne ze schůzky s panem hejtmanem."

Konferenci starostů dotčených obcí na Křivoklátsku i Ministerstva životního prostředí a dalších odborníků například z Lesů ČR či České lesnické společnosti se rozhodlo vedení Středočeského kraje svolat nejen kvůli výměně názorů nad tématem vyhlášení národního parku.

„Svolat toto společné jednání jsem se rozhodl vzhledem k tomu, že na Středočeském kraji došlo ke změně stanoviska k vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a nyní je zapotřebí s ním seznámit starosty obcí. Chceme jim objasnit důvody, které nás k tomu vedly, a seznámit je s tím, co může tato změna obcím i kraji přinést pozitivního. Měli bychom se společně rozhodnout, jak dále postupovat," řekl Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje. Ten rozeslal pozvánku devatenácti představitelům obcí.