Akcí také oslavili nadcházející Den Země.

„Vyrážíme takhle pokaždé vždy na začátku dubna. Letos jedeme po čtvrté. Zkraje nás oslovil Svatopluk Salák z okrašlovacího spolku a tím to začalo. Jezdíme hlavně na Pustověty, protože tuhle cyklostezku nejvíce využíváme," řekla vedoucí kroužku Hana Opatová.

Nejvíce odpadků cyklisté nasbírali v prvním roce po velké vodě. „Starosta Pavlíkova Miroslav Truxa nám zajistil přistavení kontejneru v Chlumu. Odvoz pytlů až ke Kohoutovu mlýnu jsem domluvila s technickými službami Rakovníka. Dříve jsme je vozili na kole," vysvětlovala Opatová.

Se svým synem Vojtou také vyrazila Jana Pivoňková: „Vojtíšek chodí pravidelně do kroužku. Dnes na úklid jsem se přidala i já. Po stezce do Chlumu často jezdíme s celou rodinou. Připadá mi, že teď, jak slezl sníh, je všude plno odpadků, i třeba po cyklostezce směrem na Olešnou."

S mladší dcerou Terezkou přijela také Romana Kreislová. „Do kroužku chodí starší dcera, jenže ta dnes nemohla, tak se děvčata vyměnila."

Cyklisté se vydali do parku přes most u zimního stadionu. Daleko však nedojeli. Už tady na ně čekalo pěkné nadělení. Nejvíce odpadků nacházeli okolo silnice v okrasných keřích, u laviček a také okolo domů. Zároveň s cestou prohlédli i břeh Rakovnického potoka.

„Do Chlumu se jen tak nedostaneme," zkonstatovali kluci, když čistili živý plot podél silnice za zimním stadionem. Nejvíce tradičně nacházeli igelitových sáčků, pet lahví a papírových kapesníčků. „Nejhorší to bylo k čističce odpadních vod. Dál už to šlo. Tady zřejmě hodně vysbírá pan Salák při pravidelném sběru. Nakonec jsme nasbírali dva velké pytle," zkonstatovala Hana Opatová.

Kromě cesty do Pustovět si ještě od odpadků oddychne cesta do Šanova. Tam se cyklisté vypraví v příštím týdnu. Další úklidovou výpravu plánují ještě na Louštín. To bude za čtrnáct dní, a protože je to blíže k čarodějnicím, akci nazvali Čarodějný Louštín,

Cyklistický kroužek při Domu dětí a mládeže v Rakovníku má deset členů. Ti se pravidelně „sjíždí" každé pondělí do Klubu mládeže od tří do šesti hodin. V zimě cyklisté jezdí od půl třetí do půl páté. Nejčastější cesta vede do luženských lesů. Za tři hodiny zdolají tak dvacet i třicet kilometrů. Jezdí přes Přílepskou skálu, přes Bory a Tři stoly zpět na Lužnou.

„Pokaždé si určíme nějaký cíl a někoho přemluvíme, aby nám něco zajímavého ukázal. O cestách si vedeme deník. Jezdí s námi ještě Romana Kreislová a také rodiče dětí," dodala Opatová.