V současné době tomu tak bohužel není. Erb je využíván i na propagaci různých akcí, ať kulturních či sportovních a je otištěn téměř na každém plakátu. Tomu je ale konec.

HLASUJTE: Líbí se vám nový vizuální styl města Rakovník? (hlasovat můžete v pravé části obrazovky)

Soutěž skončila a je znám vítěz i se svým návrhem. Město tak má nové propagační logo. Jak soutěž probíhala? Do finálového kola se nakonec místo tří povedených návrhů jich probojovalo rovnou pět. „Všech pět návrhů mohlo usilovat o konečné prvenství. Byly opravdu povedené,“ komentoval výjimku tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák. Nakonec musel rozhodnout takzvaný užší výběr. Z již zmíněných pěti návrhů se vybrali dva nejzdařilejší. I zde se nakonec dlouho a detailně diskutovalo nad možnými variantami.

„Po zvážení všech aspektů obou návrhů se hodnotící komise rozhodla pro návrh č. 2 autorů společnosti Ogilvy CID, s. r. o. Z jednání komise vyplynulo, že by bylo vhodné doplnit návrh o další barevné varianty, které se v technických aplikacích mohou objevit – černobílé provedení loga, logo v provedení bílý případně žlutý kov, slepotisk apodobně,“ nastínil bližší informace Jan Polák.

Další vývoj

V současné době musí rakovnická radnice obeslat všechny soutěžící, kteří se zúčastnili finálového kola, neboť jim podle pravidel soutěže náleží takzvané skicovné ve výši sedmi tisíc korun, vítěz pak obdrží částku téměř třikrát větš; rovných dvacet tisíc korun.

„S vítězem soutěže vyhlašovatel, čili město, uzavře licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, kterým postoupí vyhlašovateli výhradní právo a neomezenou licenci ke všem způsobům užití značky a logotypu. Zároveň bude oběma smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na vytvoření kompletního manuálu jednotného vizuálního stylu města za smluvní cenu ve výši 150.000,– Kč včetně DPH,“ doplnil informace o finanční odměně tiskový mluvčí.

Podle radnice ale nedojde v brzké době k hromadné výměně nového loga a to z důvodu finanční náročnosti. Jak nám sdělil na tiskové konferenci mluvčí radnice Jan Polák, bude vše nahrazováno postupně a v rámci finančních možností.

Ostatní návrhy

Jak jsme vás již dříve informovali, všechny návrhy by měly bý vystaveny během rakovnické posvícení v Rabasově galerii. Budete se tak moci podívat na všechny návrhy i na ty, které nepostoupily do finále. „Termín a čas bodou včas oznámeny,“ řekl Jan Polák. Co je filozofií nového vizuálního stylu města Rakovník. Chcete vidět, jak vypadá nové logo na ostaních reklamních předmětech? Pak zabrouzdejte na web Rakovnického deníku. Líbí se vám nové logo? Hlasujte na webu.

Filozofie díla

Navržené logo v souladu se soudobými trendy pracuje s co nejjednodušší formou s maximálním účinkem. Logo vychází ze samostatného typografického výrazu názvu města, které je doplněno dvěma typografickými závorkami, jenž jasně asociují klepeta raka a vytváří s názvem přirozený grafický celek, který podpořen červenou barvou shodnou s rakem v městském znaku je výtvarně velmi účinný. Omezením pouze na typografické znaky nepřináší do celku logotypu s městským znakem další kresebné prvky, které by určitě byly rušivé. Samotná kresba raka je natolik složitý útvar, že realistická stylizace by byla příliš upovídaná a nebyla dostatečně nadčasová.

Zvolené písmo Bodoni je klasická antikva, která v sobě stále nese prvky exkluzivity a výjimečnosti. Užitý půltučný řez písma je dostatečně výrazný a zachovává si svoji eleganci a majestátnost. K písmu se nabízí jako doplňková verze písmo bez slabých tahů, aby se dalo použít, i pro případnou realizaci formou stříkané šablony. Logotyp Rakovník může být výrazově účinný i pouze ve zkrácené verzi R se závorkami. Stává se tak přirozenou zkratkou celého loga a lze ho použít tam, kde by celý název nebyl vhodný – jako označení na městském mobiliáři i jako doplněk k textovým označením orientačního systému. Další uplatnění se přímo nabízí na městských tiskovinách, pro potřeby tapetového vzoru a na dárkových předmětech.

Základní barevnost loga je červená v CMYKové škále M100, Y100. Doplňková barva je zvolena tónovaná teplá šedá v CMYKové škále M12, Y18, K56. Cely vizuální styl je možné velmi funkčně rozehrát v těchto dvou barvách, zvláště pak při uplatnění v negativních verzích. Vznikne tak dostatečně bohatý výrazový rejstřík, který je schopen pokrýt všechny požadavky městského vizuálního stylu.