„Tak nová fasáda udělá se vzhledem domu hodně. Ale kde na to mám vzít peníze. Každý den slyším v zaměstnání, jak je to špatné, mám rodinu a další dluh zkrátka v této situaci nechci," řekl Jan H. z lokality Zátiší, jehož celé jméno redakce Rakovnického deníku zná, ale dotyčný si nepřál být úplně jmenován. O tom, že by využil možnosti půjčky od města Rakovníka, nechce ani slyšet. „Už jsem řekl, nevím, kdy mi v práci řeknou: už nechoď."

Právě město Rakovník, stejně jako v předchozích letech, i v letošním roce vyčlenilo v rozpočtu města, respektive provizoriu, přes milion korun do Fondu rozvoje bydlení v Rakovníku. Prostřednictvím něho chce vedení města půjčovat lidem peníze na opravu svých nemovitostí.

„Zastupitelé na posledním zasedání schválili částku jeden milion tři sta tisíc korun," informovala Alida Štulajterová, mluvčí radnice.

Stejnou částku vyčlenili zastupitelé také v loňském roce a podařilo se uspokojit všechny zájemce.

Jenže. Počet žadatelů o tuto půjčku postupně ubývá. Kritický byl rok 2010. To na radnici dorazilo pouhopouhých pět žádostí, zatímco o rok dříve jich bylo osmnáct a vedení města tehdy přerozdělovalo mezi žadatele tři miliony korun. Pokles zájmu o půjčku si radnice stěží vysvětlovala.

„Již dlouhá léta se snažíme formou půjček z Fondu rozvoje bydlení města motivovat majitele rodinných a bytových domů k opravám a úpravám svých nemovitostí. Těší mě, že je o tuto formu výhodných půjček zájem a že se nám tak daří podporovat opravy nemovitostí ve městě," řekl starosta města Zdeněk Nejdl.

Žádost o půjčku můžete podávat do 14. března. Radní města poté žádosti na svém nejbližším zasedání vyhodnotí a 28. dubna o všem definitivně rozhodnou zastupitelé města.