Jak dlouho pracujete ve školství?
Ve školství pracuji od roku 2001.

Kdy a proč jste se rozhodl být učitelem?
Myslím, že to bylo v páté třídě. Učil mne skvělý učitel, který měl aprobaci tělesná výchova – zeměpis a chtěl jsem být jako on. Když jsem se měl ve čtvrtém ročníku na gymnáziu rozhodnout, co dál, tak jsem měl jasno. Rád jsem vždycky sportoval, cestoval, studoval mapy, a tak jsem se vydal stejnou cestou jako můj tehdejší učitel.

Jak dlouho působíte v ZŠ Nové Strašecí?
Úplně od začátku mé učitelské kariéry, tzn. od roku 2001. Jsem věrný jedné prověřené značce.

Proč jste přijal funkci ředitele?
Měl jsem rád vždycky výzvy. Když jsem si ve škole už prošel všechny pozice (od civilní služby počínaje – uklízečka, údržbář, školník, sekretářka – pokračujíce pak jako učitel, třídní učitel a zástupcem ředitele konče), tak ta ředitelská ještě scházela. Byl vypsán konkurz, tak jsem do toho šel.

Jaké předměty jste učil?
Tělesnou výchovu, zeměpis – ty mám v aprobaci. Pak také informatiku a pracovní činnosti.
Jaké jsou vaše oblíbené?
Tělesná výchova – zeměpis

Budete je učit i jako ředitel?
Budu učit jen tělesnou výchovu. Máme šikovnější zeměpisáře.

Nastoupit po Stanislavu Hajném je, myslím, docela těžké, přesto, chystáte ve škole nějaké změny, nebo budete pokračovat v započaté práci?
Nastoupit po panu řediteli Hajném je stejné, jako jít házet oštěpem po Honzovi Železném. Myslím, že jsme se s panem ředitelem vždycky v mnohém shodli a měli podobné vize, takže chci pokračovat v jeho skvělé práci. Rád bych kladl důraz na důležitost pohybové aktivity. S tím souvisí zavedení tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, později pak možnost zavedení sportovních tříd.

Co je ještě ve škole třeba změnit, případně vylepšit? Například technické vybavení k výuce i zázemí pro děti a podobně, co už je třeba rozjeté. Chystáte něco nového?
Měnit, vylepšovat, inovovat jde vždy. Vždy za předpokladu dostatečných finančních prostředků. Proto společně se zřizovatelem školy usilujeme o získání dotačního programu, z kterého bychom mohli např. vyměnit okna ve školní jídelně, či přistavět nový blok, ve kterém by vznikl prostor pro nové učebny a šatny. V letošním roce dostaly nový kabát všechny čtyři budovy mateřských školek, takže dětem v nich nebude v zimních měsících zima. Kromě nových fasád byly budovy i zatepleny, za což patří velké díky současnému vedení města. Nyní měníme osvětlení v tělocvičně a děláme drobné stavební práce. Nezapomínáme i na vybavení tříd či obnovu pomůcek.

Má vaše škola dostatek žáků? Kolik nyní, kolik prvňáků, případně jestli jste bojovali někdy s nedostatkem?
Naši školu v letošním roce navštěvuje 673 žáků, z toho 91 prvňáčků. Ani tak nebojujeme s nedostatkem žáků, spíše bojujeme s problémem naplněnosti tříd. Většinou je v ročníku 62 – 65 žáků, kteří jsou rozděleni do třech tříd, což ovšem není z finančního hlediska ideální.

Změnil byste něco na systému školství? Co vám ředitelům nejvíce ztěžuje práci a třeba by nemuselo?
Abych něco měnil na systému školství, na to jsem malý pán. A co ředitelům ztěžuje práci? Myslím, že asi někdy až zbytečná administrativa, ale zeptejte se mne tak za půl roku.

Potýkáte se s nedostatkem financí ve škole?
Nejenom ve škole.

Jako ředitel jste i ředitelem školek. Je to pro vás nové?
Určitě. Naštěstí jednotlivá oddělení školek vedou šikovné paní učitelky, které mne postupně zasvěcují do problematiky předškolní pedagogiky.

Mají školky v Novém Strašecí dostatečnou kapacitu, pokud ne, jak to řešíte?
Bohužel, potýkáme se s nedostatečnou kapacitou školek. Snažíme se spolupracovat se školkami v sousedních obcích, proto se podařilo některé děti umístit například v Rudě.