Jejich zájem byl hlavním impulsem pro přípravu celého projektu. Upravit prostor plánovali delší dobu i zastupitelé. Shodli se na vybudování funkční a lidem otevřené návsi. Vzhledem k jejich hrubé představě a vzhledem k územnímu plánu postupně získávali pozemky

Podle slov starostky Aleny Kozákové nebylo možné vracet se k historické podobě návsi. „Ta neexistuje už ani v obrysech,“ potvrdila starostka. „Proto se lidé rozhodli vtisknout ji novou tvář. Návrhy zpracoval architekt, a ty jednoznačně směřují k využití návsi jako místa společenského života.“

Současný vzhled

Stávající náves je sice prostorná, ale zeleň na ní nesourodá a nevzhledná. Téměř uprostřed stojí pomník padlých, vedle dětské hřiště. Hlavně je tu ale zastávka autobusů a točna, která musí být samozřejmě zachována.

Kolem pomníku chybí kovaný plot. „Ten máme připravený, ale vlivem nepříznivého počasí jsme ho nestačili do zimy nainstalovat,“ vysvětlila starostka Kozáková. Návrhy občanů přišly v okamžik, když se dokončovala rekonstrukce památníku obětem 1. světové války.

Dětské hřiště vedle torza památníku nevadilo, ale v okamžiku dokončení rekonstrukce bylo najednou jaksi v jeho blízkosti nepatřičné.

Projekt

Projekt je téměř v konečné podobě a již existuje i jeho 3D verze. Zapracovává se do něj technické řešení multifunkční budovy. Počítá se v něm s výsadbou velkého množství keřů a především stromů, čímž se celý prostor promění v zelenou oázu.

Zahrnuje úpravy okolí památníku. Také nově řeší prostory dětského hřiště, kdy je pamatováno na rodiče. V blízkosti dětí budou mít zázemí pod přístřeškem, odkud uvidí na děti, ale zároveň se zapojí do života na návsi.

„Zbývá připravit rozpočet akce. Dle připomínek upravený návrh řešení bude znovu s občany diskutován a následně finální verze s rozpočtem projektu předložena v zastupitelstvu ke schválení,“ dodala Kozáková.

O dotaci obec zamýšlí požádat z dotačního programu Leader prostřednictvím Místní akční skupiny Rakovnicko, o.p.s..