Starostové členských obcí návrh rozpočtu podle předsedy mikroregionu Balkán Pavla Součka přijali bez větších debat a připomínek. „Návrh rozpočtu počítá s hospodařením ve výši 1 289 600 korun. Rozpočet je v těchto dnech vyvěšen podle zákona na úředních deskách jednotlivých členských obcí a i občané se k němu mohou vyjádřit. Potom bychom se následnými připomínkami zabývali,“ informoval Pavel Souček.

Souček také prozradil další body schůze starostů mikroregionu. Jedním z nich byl další postup v projektu likvidace odpadních vod na území mikroregionu Balkán. „Nabylo právní moci doplnění kanalizačních větví pro čtyři obce Balkánu – Všetaty, Panoší Újezd, Hřebeníčky a Krakov. Zároveň byla podána žádost o stavební povolení čističky odpadních vod ve Slabcích,“ řekl Souček. Mikroregion rovněž poslal na Středočeský kraj žádost o prodloužení splatnosti půjčky, a to až do konce letošního roku.

Na schůzi se také představitelé členských obcí shodli, že bude podána žádost o dotace na opravu drobných sakrálních staveb, což jsou kapličky, pomníky a podobné stavby v obcích či na jejich území. „O dotaci bude usilovat Pavlíkov, Hvozd, Malinová, Krakov a Slabce,“ doplnil předseda mikroregionu Pavel Souček.