V neděli 20. ledna tohoto roku přijela na pozvání ředitele školy Ing. Jana Nechutného paní Aulikki Kuisma, ředitelka zemědělského učiliště Ammatti – Instituutti Lisakki/ Osara z Finska.

Její třídenní pobyt v učilišti byl naplněný pestrým programem. Po příletu si prohlédla nejkrásnější památky hlavního města. V dalších dnech se seznámila se školou – od dílen pro praktickou výuku po odborné učebny školy a domov mládeže. Součástí byla také beseda se žáky, kdy se paní ředitelka dozvěděla informace o našem učilišti a ukázala na oplátku fotografie ze své školy.

Pan ředitel a paní učitelka Ing. Věra Matějovičová provedli návštěvu i nejbližším okolím Nového Strašecí. Navštívili Rakovník, Lány a Křivoklát. Úterní večer si paní Aulikki Kuisma zpestřila návštěvou Státní opery v Praze. Hlavním cílem její návštěvy ve Středním odborném učilišti Nové Strašecí byla příprava projektu bilaterálního partnerství Comenius, jehož hlavním cílem je zapojení žáků do tvorby společného projektu, mobilita žáků a učitelů, možnost komunikace v anglickém jazyce, poznání jiné kultury a země, navázání nových kontaktů, prohloubení dovedností a předávání zkušeností.