Právě listonoha si se zájmem prohlíželi malí i velcí při posvícenské návštěvě Botanické zahrady v Rakovníku. Odborný výklad každému podal biolog Václav Laňka.

Ten se životem listonohů zabývá už léta. Přiváží je v konvi s vodou až od Žatce. Zvířata podobná trilobitům žijí krátce, v létě pouze tři až pět týdnů, k podzimu, kdy je chladněji, až sedm týdnů. Ke svému životu potřebují vysychající vodu. Tam nakladou vlétě vajíčka o velikosti tři desetiny milimetru, která ve vyschlé zemině přezimují. Zjara se z vajíček vylíhnou noví jedinci.

Pokud voda nevyschne, přežijí v ní až dvacet let. Listovité nohy jim slouží nejen k pohybu, ale také k dýchání. „Když zvířata dožijí, vezu je i s vodou zase zpět k Žatci, protože jsou v ní vajíčka. Tam v těch loužích jsem nejprve nacházel listonohy s jedno– až dvoucentimetrovým krunýřem. Už tak malá zvířata se ve vysychající vodě dokážou rozmnožovat. Tady jsme měli listonohy velké jako švestky,“ dodal Václav Laňka.