Oba názvy vycházejí z míst, kde ulice leží. O názvu těchto ulic už zastupitelé jednali na zastupitelstvu v dubnu minulého roku. Tehdy zazněl název místo Nad Paloučkem - V Nádavcích. Ten ale zastupitelé neschválili, protože s ním obyvatelé nesouhlasili, i když se název objevuje už v pozemkové knize z roku 1620.

Velkou práci na pojmenování ulice odvedl její budoucí obyvatel David Hubáček. Celou záležitost probíral s budoucími obyvateli této lokality. Ti vycházeli nejen z historického názvu, ale i z názvu, který je v této lokalitě velmi používán. Palouček nebo Na Paloučku je vlastně novější historický název, ale velmi zažitý. Proto padl tento návrh. Ještě než oba názvy zastupitelé schválili, vystoupil Jiří Verner: „Na předposledním zastupitelstvu zaznělo, že při pojmenování ulic jsou odmítané historické názvy. Myslím si, že tomu tak není. Naopak, názvy vycházejí ze vztahu k našemu městu, který se odvíjí z historie."

Pavel Vaic (ODS) původně měl ještě jeden název, a to ulice Olivová: „Argumenty Jiřího Vernera jsou relevantní, takže podpořím jeho návrh. Ve městě zbývají pojmenovat ještě dvě lokality. První je k Čelechovicím. Návrh zní V Hlavách. Částečně se kryje s historickým pojmenováním V Kočičích Hlavách. Další místo je směrem ke Mšeci. To by se mohlo jmenovat Na Borech. V historii se tu říkalo Na Bořích, ale tento význam je prakticky totožný."

Pojmenování po významných osobnostech

V Rakovníku se nové ulice pojmenovávají po významných osobnostech se vztahem k městu. Existuje zásobník názvů ulic, který zastupitelstvo města používá, pokud není jiný podnět k názvu ulice, který si například přejí obyvatelé nově vzniklé ulice."Názvy nových ulic schvaluje zastupitelstvo města. Obyvatelé mohou mít na název nově vznikající ulice vliv, v minulosti takto některé ulice na jejich podnět byly pojmenovány. Naposledy vznikla v červnu roku 2016 ulice Vopršalova," vysvětlila mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová.

Jeseničtí naposledy pojmenovávali ulici U Velkého Rybníka, kde byl název odvozen od významného krajinného prvku. Dále ulice Na Hůrce směrem ke Krtům, která nese název podle vlastnosti místa. Je tam větrno. „Starší názvy ulic byly víceméně odvozeny podle místních názvů, významných událostí nebo pojmenovány po významných českých osobnostech," dodal starosta města Jan Polák.

V Senomatech neměly ulice jméno do roku 2007. „Někde se zachovaly pomístní názvy, většinou se říkalo tam, co bydlí Pepík a podobně," uváděl starosta městyse Tomáš Valer.

V roce 2007 se všechny ulice pojmenovaly. Tam, kde byly jasné místní názvy, například Malá Strana, V Uličce, Nádražní, zůstaly. „V dalších ulicích byla mezi jejich obyvateli uspořádána anketa. Předloženo bylo obvykle několik variant, ale občané mohli doplnit i svoje. Tak vznikly názvy U Trati, Komenského, Akátová, V Chaloupkách," upřesnil starosta.

Obě náměstí a několik ulic bylo pojmenováno po významných obyvatelích, Náměstí Karla Buriana a Jiřího Holého, ulice Kloučkova, Chládkova. Takto vzniklý konečný seznam názvů ulic schválilo podle ustanovení zákona o obcích zastupitelstvo.

Obyvatelé celé obce byli s návrhy jmen všech ulic seznámeni a vyjádřili se k nim.