Občané jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Výjimku tvoří pouze občanské průkazy vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Tito občané si mohou ponechat stávající průkaz totožnosti.
Co znamená strojově čitelné údaje? Tyto údaje jsou uvedeny ve dvou řádcích na samotné spodní části přední strany průkazu. Všeobecně se dá říci, že průkazy zelené barvy jsou již těmito údaji opatřeny. Naopak starší růžové průkazy a knížky je třeba vyměnit.
Vyhotovení občanských průkazů trvá zpravidla 30 dní, takže nejzazším termínem pro podání žádosti, aby se vše stihlo do konce letošního roku, je 28. listopad 2008. Žádosti s jedním kusem průkazové fotografie lze podávat v budově městského úřadu v ulici Na Sekyře č. p. 166 Rakovník, v přízemí číslo dveří 010 nebo na příslušném matričním úřadu ve spádové obci. Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00. Po předchozí telefonické domluvě na telefonních číslech 313 259 281 nebo 313 259 283 budete obslouženi i mimo úřední dny.
Pokud si výše zmíněné občanské průkazy nestihnete vyměnit, stanou se s úderem nového roku (1. 1. 2009) neplatnými. To tedy znamená, že vám např. nebude vydán důchod a k tomu vám ještě hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 10 000,- Kč.
Dle odhadovaných údajů ze Správního odboru MěÚ Rakovník si bude muset pro nový občanský průkaz přijít cca 4500 lidí. Pokud se chcete vyvarovat dlouhým frontám a zbytečným nervům, které vesměs pramení z vyřizování věcí na poslední chvíli, nenechávejte vše až na konec roku a přijďte si vyměnit váš občanský průkaz co nejdříve.