Při  jednání se starostkou Rudy Pavlínou Urbanovou a starosty dotčených obcí  se našlo vhodné, levné a rychlé řešení. Mateřská škola se zřídí v obci Ruda v budově bývalé základní školy.

„Paní starostka byla velmi vstřícná, proto jsme se rychle dohodli. Školku otevřeme  pouze přechodně, zhruba na tři roky, protože počet narozených dětí ve městě pozvolna klesá," vysvětloval starosta Nového Strašecí Karel Filip.

V minulém roce se narodilo o sedm dětí méně, než byl průměr předcházejících let.

Do této regionální školky by už od prvního září chodily tři děti ze Mšeckých Žehrovic, šest ze Třtice, z Rudy pět 
a z Nového Strašecí tři.
Otevření školky ve škole by přineslo jen minimální náklady. V budově už jsou zabudované malé toalety i umyvadla, pěkná tělocvična a spousta dalších místností.

Za budovou je dětské hřiště. Zbývá jen jednání s hygienickou správou. Další výhodou je  jídelna s kuchyní v domě.
„Náklady by byly opravdu minimální. Po domluvě bychom tam dodali nějaký nábytek. Část nákladů by podle počtu dětí hradily obce, tak jako u jiných škol a školek, další část hradí  rodiče," vypočítával starosta Filip.

Podle něj je to opravdu optimální řešení. Stavba nové školky by se vyšplhala do milionů korun, které město nyní nemá. A určitě by se nová školka neotevřela už od prvního září. Po odlivu dětí by  rudskou školu opět využívala místní mládež  a hasiči jako klubovnu. Nyní  je tam například trampolína, pingpongový stůl, fungují tam výtvarné dílny a knihovna. Ta by tam po dohodě zůstala. 

Regionální školka bude spadat pod stávající mateřskou školku v Rudě. S tím se také nabízí možnost využívat její zahradu.