Tropické teploty a dny jen s minimálními srážkami zapříčinily úbytek vody ve vodních nádržích, v potocích a řekách. Vyschlé jsou i některé studny. Tam kde je ale vodovodní síť, s pitnou vodou problémy nemají. Stejně je tomu tak i v Rakovníku. „V současné chvíli nemáme ve městě problém s dodávkou pitné vody,“ řekl pro Rakovnický deník tiskový mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Městský úřad si kvůli stávajícímu počasí nechal zpracovat stanovisko o stavu pitné vody ve městě, od dodavatele vodohospodářské společnosti Ravos.

„Abychom pokryli současné zvýšené odběry, pohybujeme se na maximálních limitech distribuční soustavy. A to jak na maximální kapacitě vodovodních řadů a vodojemů, tak i na maximálním čerpání ze zdrojů,“ uvedl ředitel společnosti Ravos Hynek Kloboučník. Pokud tedy nenastane žádná nečekaná provozní událost, jako je například havárie, tak tyto maximální odběry zvládne v Rakovníku a v obcích připojených na skupinové vodovody společnost Ravos pokrýt.
Podobná situace je ve většině námi oslovených obcí na okrese, kde je vybudovaný vodovod.

„Co se týká pitné vody, tak k nám vede vodovod až z Rakovníka, takže problémy s ní nemáme. Samozřejmě úbytek povrchové vody v rybnících či potoku je znatelný,“ uvedl starosta obce Kounov Antonín Ryska.

Problémy nejsou ani ve Slabcích a přilehlých obcí. „Vody je tolik, jako když je sucho, ale není to nijak extrémní úbytek. Ve Slabcích máme obecní vodovod a i z ostatních obcí si zatím nikdo nestěžoval, že byl bez vody, měl prázdnou studnu," řekl starosta městyse Slabce Vladimír Štiller. V Čisté mají vodu z vlastních vrtů.

„Máme obec zásobovanou z obecních vrtů, kterých je pět. Museli jsme snižovat sondy, aby se dočerpávala nádrž. Zatím nenařizujeme, ale doporučujeme občanům zbytečně neplýtvat, nezalévat zahrádky a nenapouštět bazény, aby s naší vodou vydrželi co nejdéle, než bude pršet, vysvětlila starostka obce Blanka Čebišová.

Voda nechybí ani v Jesenici. Problém už je ale v přilehlých obcích, kde není vodovod. „V Jesenici máme pitné vody dostatek. Máme svůj zdroj vody v Jesenici a ještě máme přívod ze Žlutic, takže ve městě vody dostatek je. Co se týká dalších pěti obcí, které jsou pod naší správou, tak tam je to trošku horší. Většina těch lidí, co v těch obcí bydlí, mají vlastní studnu. Podle mých informací v těchto dnech pozorují, že mají ve studnách úbytky vody,“ uvedl jesenický starosta Jan Polák.

Členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, pro které pracuje společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, jsou i obce Městečko a Křivoklát. A tam už problém s pitnou vodou je, a to zejména v Křivoklátě. Sem musí vodu několikrát denně dovážet v cisternách z Lišan.

„Zásobování Křivoklátu je tak v současné době plně závislé na dovozu stovek metrů krychlových pitné vody měsíčně cisternami do centrálního vodojemu, bez toho by se zřejmě život v Křivoklátě zcela zhroutil,“ uvedl pro Rakovnický deník ředitel společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary Antonín Jágl. Se suchem bojují v obci už poslední tři roky. Řešením by byl nový vodovod, který chtějí na Křivoklátě vybudovat.

„Od roku 2016 máme hotový projekt na stavbu kanalizace a vodovodu. Získali jsme dotace. Ale projekt je stále připomínkován některými občany, a tak nemůžeme začít se stavbou,“ vysvětlil starosta městyse Milan Naď. Podobná situace je i v Městečku, kam ji dováží dobrovolní hasiči v cisterně z Roztok. „Máme vodní zdroj v lesích. Vody je stále dostatek, ale v posledních letech klesá. Ale i přesto se snažíme vypomoci okolním obcím,“ řekla starostka obce Lenka Peterková. A voda z Roztok putuje také do Karlova.

„V Karlově je obecní studna, letos jsme tam vezli vodu už několikrát,“ vysvětlila Lenka Peterková. Nedostatkem pitné vody tedy trpí především obce, bez centrálního vodovodu. „Obecně lze říct, že úroveň zásobování pitnou vodou v jednotlivých obcích nesouvisí se současným počasím, ale spíše s úrovní vybavenosti konkrétní obce vodohospodářskou infrastrukturou, která vždy závisí na míře osvícenosti jejího vedení v minulých letech,“ shrnul situaci Antonín Jágl.