Ve Středočeském kraji došlo podle dostupných dat od loňského října do letošního března ke srážce se zvěří zhruba na každém 5,2 kilometru. Vychází to z porovnání počtu střetů s délkou silniční sítě. Na Rakovnicku, kterým prochází 644 kilometrů silnic, dochází ke srážce se zvěří v průměru na každém 4,3 kilometru. Následkem 151 střetů v regionu za šest měsíců byly škody za téměř sedm milionů.

| Video: Youtube

Nejhůř je na tom ve středních Čechách Mělnicko s rizikem sražení zvěře na každém 2,9 kilometru. A naopak nejlépe vychází Kladensko s 9,7 kilometru.

Aktuální čísla ukazují, že počet srážek se zvěří v Česku zůstává stále na značně vysoké úrovni. Od loňského podzimu do letošního jara šlo o více než deset tisíc případů se škodami 397 milionů korun. Data pocházejí ze SRNA indexu (SRažení a NAbourání), která zpracovává Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu. Pojišťovna, u níž mají auta pojištěna přes dva miliony řidičů, se den co den zabývá nejméně dvaceti případy střetů se zvěří. Tyto pojistné události se řeší z připojištění střetu se zvěří nebo z havarijního pojištění.

Největší škody? Srážka SUV a divočáka

Náklady na opravy vozidel přitom stále rostou s tím, jak stoupají ceny náhradních dílů i materiálů a práce v autoservisech. „Škody se nezřídka pohybují v desítkách tisíc korun, výjimkou nejsou ale ani stovky tisíc korun. Týká se to především vozidel kategorie SUV, která se při vysoké rychlosti střetnou s těžkým zvířetem – nejčastěji divočákem,“ vysvětlil Patrik Nauš, manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel.

Pod koly osobních i nákladních aut končí nejčastěji srny, až v 80 procentech případů. Zhruba desetina srážek je s prasetem divokým a na ostatních bouračkách se podílejí další druhy zvířat, mezi lesy například daňkové, v nížinách spíše zajíci. „V zimě došlo u Mnichova Hradiště ke srážce s vlkem, což je u nás ojedinělá událost,“ řekl Michal Bíl Centra dopravního výzkumu.

Co dělat po střetu se srnou


● Zapněte výstražná světla, a pokud to dovolí situace, ihned postavte na silnici varovný trojúhelník. Řádné označení místa dopravní nehody považují dopravní policisté z hlediska bezpečnosti za základ.
● Došlo-li ke zranění posádky, volejte záchrannou službu na lince 155. Jakmile to půjde, kontaktujte Policii ČR na lince 158. Ta vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a o zvěř se postará. Je-li to možné, stoupněte si (se všemi, kdo jeli v autě) za svodidla či co nejdéle od vozovky.
● Kontaktujte asistenční linku pojišťovny. Informaci o telefonních číslech najdete na tzv. zelené kartě. Případně využijte Linku pomoci řidičům – 1224.
● Když tomu nebude nic bránit, následky srážky pro pojišťovnu vyfoťte nebo pořiďte video. Pojišťovna zařídí rovněž odtah nepojízdného vozidla.
● Zraněnou zvěř ze silnice sami neodklízejte, protože může způsobit zranění pro změnu ona vám. Navíc se zbytečně vystavujete vysokému riziku od ostatních účastníků provozu.
● V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat! Právo manipulace mají myslivci. Ponechání si zvířete by z pohledu zákona mohlo být hodnoceno jako pytláctví.

Zdroj: Generali Česká pojišťovna