Ochranné prvky namontované na sloupy vysokého napětí mají za úkol eliminovat četná zranění ptactva, způsobená elektrickým proudem.


Podle ornitologa, působícího na Rakovnicku Milana Tichaie jsou nejohroženější skupinou dravci, kteří sloupy využívají k odpočinku, nebo odtud vyrážejí na lov. „V tomto směru jsme dělali studii. Registrujeme hlavně úrazy káněte lesního a motáka pochopa. Ohroženi jsou ale i čápi a volavky,“ nechal se slyšet ornitolog. Své zkušenosti má i záchranná stanice AVES Kladno. „Případ poranění elektrickým proudem máme tak jednou do měsíce. Převážně jde o poštolky a káňata. Letos u nás skončil také moták pochop,“ informoval Petr Starý z kladenského AVESu.

Automobilová doprava a elektrický proud jsou dva hlavní civilizační faktory, které se velkou měrou podílejí na stavu populace ptactva. „Problém se stožáry vyplul napovrch někdy v šedesátých letech minulého století. Řešit se to ale začalo až zhruba v osmadevadesátém,“ poznamenal Pavel Křížek z Ochrany fauny České republiky, který se problematikou zabývá. Příslibem by měly být nové technologie, které poslouží energetice, ale zároveň neohrozí ptactvo. V současné době se na sloupy vysokého napětí instalují ochranné prvky. „Skupina ČEZ začala spolu s ochránci přírody naplňovat dohodu, která upřesňuje prioritní území z hlediska ochrany ptactva před úrazem elektrickým proudem. Ve středních Čechách bude v roce 2008 osazeno 797 sloupů vedení vysokého napětí ochrannými prvky, a to v ornitology vytipovaných lokalitách Dobříš, Příbram, Březnice, Sedlčany, Rakovnicko, Benešov, Votice, Vlašim a Nymbursko. Vyčíslená částka na tato opatření dosahuje částku zhruba 4 milionů korun,“ řekla mluvčí ČEZu Ivana Vejvodová.

„V ochranných opatřeních jde Skupina ČEZ nad rámec zákonných povinností. Podle aktuální dohody s ochránci přírody chceme na ochranu ptactva věnovat v letech 2008 až 2013 ročně 20 milionů korun, což představuje v každém z pěti vytipovaných regionů částku cca 4 miliony korun. Podle našeho plánu ČEZ Distribuce zabezpečí v příštím roce více než 4000 potenciálně nebezpečných stožárů vysokého napětí, z nichž nejvíce se nachází v severních Čechách,“ dodal na závěr člen představenstva a ředitel divize distribuce ČEZ Tomáš Pleskač.