„Výstava tedy není vysloveně chovatelskou výstavou, ale zabývá se i propagací myslivosti, ukazuje práci s mládeží. Vysvětluje dětem i dospělým, proč byl uloven právě tento kus a co vůbec myslivost obnáší," uváděl předseda Okresního mysliveckého spolku Rakovník Pavel Pýcha. Zhruba dvacet trofejí myslivci vystavovali na mezinárodní myslivecké výstavě v Lysé nad Labem. Ty můžete rovněž najít v rakovnickém muzeu.

Předešlé roky se trofeje vystavovaly v budově Agro ZZN Rakovník. Prostory tam byly pěkné, ale budova je dost daleko za městem, takže dojít tam s dětmi během vyučování mohl být problém. Mansarda rakovnického muzea poskytuje ideální místo. „Proto jsme přivítali, když nás pracovníci muzea o výstavu požádali," zkonstatoval Pýcha. Kromě trofejí je zde i něco z historie myslivosti. Například lístek na honbu z roku 1913, soudcovskou tabulku pro zkoušky norování na lišku z osmdesátých let minulého století, nebo letité odborné tiskoviny pro myslivce.

Na výstavu navazuje výtvarná soutěž dětí základních a mateřských škol na téma Myslivost a příroda pořádaná Českou mysliveckou jednotou v celé republice.

Nejprve se tedy uskutečnila okresní soutěž ve čtyřech kategoriích a z ní pět nejlepších kreseb postoupilo do národního kola. Výtvarná dílka hodnotila několikačlenná porota, například akademický malíř Václav Zoubek, Marie Círová a Alena Holá z DDM Rakovník, z OMS Lucie Váhalová a Miroslav Franěk. „Chtěl bych poděkovat paním učitelkám, které děti k výtvarné činnosti vedly," řekl Pavel Pýcha.

Členové OMS Rakovník nejprve oslovili vedoucí Domu dětí a mládeže v Rakovníku. ti dál zkontaktovali školy na Rakovnicku. Pak už jen záleželo na pedagozích, jestli se s dětmi do soutěže zapojili.
Výstava potrvá do 21. června. Ještě v pátek odborný výklad například pro školy poskytne některý z myslivců.