Před tím se ale zapsali na startu u opravdického tábornického stanu s podsadou. Tam se rozhodli, jestli půjdou krátkou, zhruba kilometrovou trať, nebo delší tříkilometrovou, která vedla náročnějším terénem. Třeba se museli při stoupání do svahu přidržovat lana. Rozhodli se samozřejmě pro tu delší. Dostali ještě mapku a průkazku na razítka.

Úkoly
První úkol zvládli hravě: vyjmenovat na obrázku, co do přírody nepatří. Na třetím stanovišti vyjmenovávali odpad, co potkali cestou – staré boty, pneumatiky a podobně. Nakonec jmenovali o mnoho víc věcí, než tam bylo schválně nalíčeno. Na hrázi rybníka se zase třídil odpad do žlutých, modrých, oranžových a zelených kontejnerů. Dál kluky čekal třeba člunkový běh. Celkem to bylo jedenáct stanovišť.

Za každý úkol obdrželi razítko do průkazky. V cíli dostali drobnou odměnu. Na podzimní procházku s úkoly se vydali s tetou. „Chtěli jsme se pobavit a zažít něco nového. Občas vyrazíme do lesa třeba na houby, ale tohle je trochu jiné. Třeba se přihlásíme do skautu, když se nám to bude líbit," řekl i za bráchu Adam.

Ekologický den připravili skauti z junáckého střediska Mušketýři v Novém Strašecí. Co je k tomu vedlo, vysvětlil jeden z vedoucích Jiří Verner: „Chtěli jsme více představit veřejnosti středisko i naši práci, a tak přilákat i nové členy. Zaměřili jsme se hlavně na menší děti s rodiči. V minulých letech bylo středisko spíše uzavřené do sebe. Jeho členové se scházeli a společně pracovali. Ale myslím, že bychom měli naši činnost více ukázat na veřejnosti a veřejnost do ní také zatáhnout."

Další program
Splněním úkolů na trati se ještě nekončilo. U hospody Na Růžku program pokračoval. Mohli jste si třeba prohlédnout opravdové tee-pee, které skauti pro své hosty postavili. Také se malovalo na obličej, nebo vyráběl ruční papír. Kdo měl hlad, upekl si buřtík. Nejmladší dívky z oddílu Světlušek sehrály už na sále divadelní představení s názvem „Domečku, domečku". Nápad vznikl už na táboře. Kulisy si vyrobily během schůzek.

Odpoledne se přehouplo do slavnostního večera.
Byli vyhlášeni ti nejlepší třídiči odpadu. K tanci a poslechu hrála rakovnická kapela Jan Fernet a spol.
Na stanovištích zajišťovali plnění úkolů samozřejmě členové oddílů. Na jednom z nich byl nováček Kryštof z Nového Strašecí s ostřílenou skautkou Bárou.

Kryštof chodí do skautu teprve rok a přivedla ho sem maminka. Rád hraje hry, třeba obíhačku, mrazíka, na schovávanou. Právě se chystá na první víkendovou akci. Zato Bára je skautkou s malou přestávkou několik let: „Nejdříve jsem chodila od první do třetí třídy. Pak jsem přestala. Začala jsem zase před třemi roky. Baví mě tu tak nějak všechno. Hrát hry a teď už i práce s dětmi.

Za tři a půl měsíce vytřídili téměř šest
a půl tuny odpadu

- od poloviny června do konce září každý, kdo chtěl, přivážel v sobotu do sběrného dvora v Novém Strašecí odpad, a to buď vytříděný, nebo ho třídil na místě
- třídil se plast, papír, bioodpad a železný odpad
- od hlídky skautů pak dostal speciální certifikát se jménem, množstvím a druhem odpadu a částkou, která se ušetřila vytříděním odpadu
- zúčastnilo se osmdesát lidí
- ušetřili 5 700 Kč
- vytřídili 6 300 kg odpadu
- ekoden a třídění odpadu byl součástí projektu, který vyhlásila firma Ekologie a novostrašečtí skauti s ním vyhráli
– soutěžilo se ve třech kategoriích:
- nejvyšší počet návštěv
- největší objem vytříděného odpadu
- nejvyšší ušetřená částka