Počáteční výzkum stanovil čtyři významné lokality: u Krušovic, u Krupé a dvě lokality u Nesuchyně. Odborníci z České společnosti archeologické nyní pracují v oblasti Nesuchyně II, která přináší zajímavé odhalení z dob takzvaného eneolitu, tedy z období starého přibližně 4200 – 2200 př.n.l.

„Tato lokalita je zajímavá tím, že jde o ryze eneolitické území. To není až tak běžné. V této lokalitě se nachází velké množství artefaktů keramiky a nalezeny byly rovněž dva pravděpodobné hroby,“ přiblížil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Odkrývání základů a stěn

Dále archeologové odkrývají základy pro umístění kůlů tehdejších obydlí nebo mazanice, tvořící jejich stěny. Tím nejzajímavějším je poměrně zachované ohrazení. Má přibližně kruhový tvar a je zachovalé v celku. Nejednalo se však o žádné opevnění. Tento relativně velký prostor byl obehnán příkopem.

Hromadící se odpad u kontejnerů v rakovnických ulicích.
Kontejnery v Rakovníku přetékají odpadky. Město ale více svozů neplánuje

„Přesný účel bude teprve předmětem dalšího zkoumání. Běžně se však jednalo o místo setkávání lidí sloužící ke směně zboží, rituální činnosti i běžnému komunitnímu životu v různém období roku. Právě tento nález je důvodem rozšíření této lokality a výzkumu na ní,“ poukázal Buček.

Sídliště z doby bronzové

V lokalitě Krušovice byly nalezeny fragmenty a zbytky budov datované do novověku a spojené zejména se zemědělskou činností. V oblasti Krupá se očekává odkrytí objektů sídlištního charakteru z období zemědělského pravěku, pravděpodobně z doby bronzové. V lokalitě Nesuchyně I by pak mohlo být odkryto rozsáhlé sídliště. Nejstarší osídlení spadá do období neolitu. Neolitická sídliště na Rakovnicku se nejčastěji nacházejí na soutoku dvou až tří potoků, průměrně ve vzdálenosti 100 metrů od samotného vodního toku, a obvykle leží na svahu.

Čarodějnická výzdoba v Řevničově.
Tradiční pálení čarodějnic nahradily čarodějnická výzdoba a stezky

„Předpokládané sídliště tento fakt naplňuje. Podle dosavadních nálezů se sem lidé vrátili až v době bronzové, zřejmě to byla mohylová kultura střední doby bronzové, tedy v období zhruba patnáct set let před naším letopočtem,“ dodal Buček.

Archeologové budou v lokalitách pracovat zřejmě do července, což koliduje s předpokládaným ukončením výběrového řízení na zhotovitele stavby dálnice, podepsáním smlouvy o dílo a předáním staveniště.

Dostavba kanalizace v Novém Strašecí v Nádražní ulici.
Po kanalizaci přijdou v Novém Strašecí na řadu silnice, chodníky a osvětlení