Písemné práce z českého jazyka a literatury absolvovali středoškoláci už na začátku dubna. O měsíc později pak přišly na řadu písemné testy z matematiky a cizích jazyků. Studenti museli také splnit ústní zkoušky a zkoušky z odborné části maturit, které byly zaměřené na obor, který studovali.

 „Padesát procent studentů uspělo u maturit s vyznamenáním,“ uvedla pro Rakovnický deník ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník Zdeňka Voráčková. Na gymnáziu se na maturitu připravovalo celkem jednašedesát studentů. Jeden k maturitám nebyl připuštěn. Devětapadesát žáků splnilo písemnou část maturit. „Zkoušky z matematiky splnili všichni studenti. Jeden neuspěl v anglickém jazyce, a to kvůli časté absenci, a jeden neuspěl v českém jazyce,“ vysvětlila Zdeňka Voráčková.

close Pro maturitní vysvědčení přišlo celkem třiatřicet gymnazistů. info Zdroj: Ivana Rezková zoom_in

Pro maturitní vysvědčení si přišli i studenti novostrašeckého gymnázia. Foto: Ivana Rezková

Také studenti Ekonomického lycea na Masarykově obchodní akademii v Rakovníku byli u maturit velmi úspěšní. „Na Ekonomickém lyceu maturovalo devatenáct studentů, z toho jeden nebyl úspěšný u praktické maturitní zkoušky,“ sdělila zástupkyně ředitele školy Veronika Benešová. Studenti oboru Obchodní akademie už tak úspěšní bohužel nebyli. „Na obchodní akademii maturovalo šestatřicet studentů, šestnáct studentů neprospělo, a to z dílčích maturitních zkoušek společné i profilové části, s převahou neúspěchu u didaktického testu z českého jazyka,“ vysvětlila Veronika Benešová.

Všichni studenti Masarykovy obchodní akademie Rakovník byli připuštěni k ústním zkouškám. Čtyři studenti nepsali didaktické testy, protože nedokončili poslední ročník studia. „Stoprocentní úspěšnost měli naopak studenti u didaktického testu z matematiky a písemné práce z českého jazyka. Studenti Ekonomického lycea byli stoprocentně úspěšní u ústní maturitní zkoušky,“ uvedla Veronika Benešová.

„Maturity v jarním termínu se na naší škole téměř nelišily od minulých let. Několik studentů maturitu nekonalo. Úspěšnost byla srovnatelná s výsledky na školách stejného typu,“ řekl pro Rakovnický deník ředitel Střední zemědělské školy v Rakovníku Ivan Kup. Podle názoru ředitele rakovnické zemědělské školy je velice zavádějící srovnávat úspěšnost ve státních maturitách na školách a oborech zaměřených na všeobecně vzdělávací předměty, jako jsou gymnázia, lycea a podobně, s úspěšností ve státní maturitě u odborných škol. „Navíc praxe od nás potřebuje připravit odborníka v oboru, ministerstvo dobrého češtináře a matematika, odbornost příliš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neřeší,“ řekl Ivan Kup.

A právě v odborných zkouškách byli studenti Střední zemědělské školy v Rakovníku stoprocentně úspěšní. „Domnívám se, že nazrál čas vyhodnotit náplň společné části maturitní zkoušky. Zkouškám z českého jazyka, cizího jazyka ani matematiky se nebráníme, musí být jakási hranice, kterou by měl maturant zvládnout, ale nelze mít stejné nároky v těchto předmětech na naše studenty a například na gymnazisty,“ vysvětlil svůj názor Ivan Kup.