Předběžný rozpočet na zhotovení kanalizace i čistírny se pohybuje kolem sedmdesáti milionů korun. Akce se uskuteční na etapy, začne se s čistírnou. „Za poslední dva roky jsme moc nepostoupili. Máme územní rozhodnutí a připravuje se dokumentace pro stavební povolení, o které by se tedy mělo v nejbližší době žádat. Od jeho vydání se bude vše odvíjet,“ konstatovala starostka Chrášťan Jana Tlapáková.

Obec plánuje zažádat o dotaci, i v případě úspěchu je jisté, že výstavba Chrášťanské finančně zatíží. „Přestože na kanalizaci šetříme, něco dělat musíme. Investujeme tedy do oprav obecních budov. Již máme opraveny všechny střechy, letos jsme vyměnili poslední na přístavku ve škole, která byla poničena po vichřici. Loni se také opravila střecha požární zbrojnice,“ vyjmenovává Tlapáková.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

V budově základní školy se v současné době dokončuje oprava kabinetu, který byl již v katastrofálním stavu. „Byl velmi podmáčený, padala omítka, proto jsme byli nuceni provést stavební úpravy, místnost se vymalovala a přestěhoval se sem jiný nábytek. Malovalo se také v mateřské školce v kanceláři vedoucí školní jídelny. Loni se opravovala kuchyň, a to hned nadvakrát, neboť v záchodě nad ní praskla hadička a kuchyň to vyplavilo,“ přiblížila starostka.

Rekonstrukce kabinetu i kuchyně vyšly obec každá zvlášť na zhruba 120 tisíc korun. V letošním roce, konkrétně v době letních prázdnin, se také chystá oprava spojovací chodby, která vede do přístavby, kde jsou umístěny toalety.

Ve školce se v nedávné době zateplovala spojovací chodba, opravovala se sociální zařízení pro učitelky, dovybavovala se zahrada, kde přibyly hrací prvky. Nyní je v plánu úprava lehátkárny a v budoucnu také oprava soklu.

Chrášťanští by v dohledné době také rádi opravili dlouhou silnici vedoucí k lesu, a také chodník vedoucí od hřiště ke kapličce, který začíná být pro pěší nebezpečný. I samotná kaplička projde opravou fasády. Stávající fasáda, která byla vyhotovena před patnácti lety, totiž opadává.

Obec také průběžně obnovuje veřejné osvětlení. Upravovala se rovněž zeleň na návsi a na hřbitově. Plánem do budoucna je pak oprava hřbitovní zdi.