Rekonstrukce budovy obecního úřadu bude zahrnovat i úpravu jejího okolí a vyjde zhruba na 12 milionů korun. Obec již žádala o dotaci na zateplení u Ministerstva životního prostředí. V tuto chvíli se řeší projekt stavby.

„Chtěli bychom ještě využít nějaké dotační výzvy z Ministerstva pro místní rozvoj, ale nejspíš až na podzim. Do konce února sice byla možnost podat žádost o dotaci, ale potřebovali jsme projekt trochu přepracovat, což se nestihlo. Projekt potřebujeme mít kvalitní, proto musí být správně zpracován,“ uvedla starostka Lenka Peterková s tím, že ve zrekonstruovaném úřadu by měl vzniknout prostor k využití pro větší počet lidí, než tomu bylo doposud.

O něco menší investice se budou týkat místní základní a mateřské školy.

V případě školky se nyní zpracovávají podmínky pro výběrové řízení na rekonstrukci kuchyně. Ta by měla vyjít přibližně na 8 až 9 milionů korun bez DPH. S tím souvisí i vybudování nové trafostanice, aby školka mohla fungovat.

Škola by se zase měla dočkat zateplení tělocvičny za zhruba 11 milionů korun. „Projekt sice máme zpracovaný, ale zatím není ve fázi, kdybychom požádali o stavební povolení, takže se začne o něco později,“ doplnila starostka.

Hned za školou byla již zahájena stavba multifunkčního hřiště, ale k dokončení v plánovaném rozsahu nakonec nedojde kvůli vedení vysokého napětí. „Od loňského listopadu jsme řešili, co s tím, abychom o dotaci ve výši 4,5 milionu korun nepřišli. Zabývali jsme se i otázkou, zda přeložit vedení vysokého napětí, ale ČEZ nám oznámil, že bychom ho museli přemístit za vlastní náklady, které byly vyčísleny na více než 2 miliony,“ řekla Lenka Peterková.

Podmínkou poskytnutí dotace bylo, aby byl projekt dokončen do října. „To bychom nejspíš nezvládli. Se zastupiteli jsme se dohodli, že než udělat přeložku, bude vhodnější projekt přepracovat na menší a vyhnout se tak ochrannému pásmu, aby hřiště mohlo vzniknout,“ dodala Lenka Peterková.