Kanalizace znamená největší poválečnou investici v historii obce a byla k ní potřeba notná dávka odvahy, jak zaznělo na slavnosti. Práce značně ztěžovaly život v obci a konečný výsledek není nikde vidět. Ale kanalizace v budoucnu život v obci zkvalitní.

Stavbu provázely už od začátku nemalé těžkosti. Vysoká spodní voda a tekuté spodní písky kolem potoka vedly místy až k sesuvu půdy. Nyní jsou hotovy výkopové práce a pokládka potrubí. Oprava místních komunikací, zejména krajské komunikace na Pšovlky se rozjede až na jaře za příznivějších klimatických podmínek.

Se záměrem zavést v obci kanalizaci přišlo zastupitelstvo už v roce 1993, v roce 2009 bylo vydáno stavební povolení na čistírnu a ta následně postavena. Stavbu stoky B odstartovalo stavební povolení v roce 2009.

Nyní je vodohospodářská infrastruktura v obci hotova ze dvou třetin. Celková investice činila osmnáct milionů šest set pět tisíc korun. Šedesát procent tvořila dotace z ministerstva zemědělství, dvěma miliony přispěl Středočeský kraj. Zbytek půjde z rozpočtu obce.

Nyní zbývá vybudovat stoky A,C,D v severní části obce zhruba za devatenáct milionů korun.