V loňském roce se uskutečnily pravidelné mostní prohlídky a vzhledem k časovému posunu plánu obnov mostů také mimořádné mostní prohlídky, jejichž cílem bylo stanovení harmonogramu aktuální potřebnosti a výhledu až do roku 2027. Ze závěrů vyplývá, že nejhůře jsou na tom dva mosty na jihovýchodním okraji města: most č. 17 nad Papírnou a most č. 16 za čistírnou odpadních vod.

První novoroční sníh v Rakovníku.
OBRAZEM: Rakovnické děti vylákal do Čermákových sadů první novoroční sníh

Most č. 17 byl navržen na realizaci v letošním roce. Předpokládané náklady mají být podle rozpočtu projektanta 4,25 milionu korun. „Odbor rozvoje města a investic upozornil, že pokud budou stavby mostů podle odevzdaných projektových dokumentací odsouvány, dojde v případě zhoršení jejich technického stavu k tomu, že dokumentace budou muset být z důvodu neaktuálnosti za zvýšených finančních nákladů aktualizovány,“ konstatovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Dalším mostem v pořadí je most č. 16 za čistírnou odpadních vod u Hradcova mlýna. Už před pěti lety se zjistilo, že pravděpodobně při výstavbě mostu tam došlo k sesednutí základů a nelze vyloučit možnost jejich podemílání. „Spíše však tato porucha vznikla opět v důsledku vyššího provozu po mostě, který byl ve své době budován jako provizorní hospodářský přejezd,“ poznamenala Hradilová.

Nyní byla v železobetonových rámech odhalena výztuž, která koroduje. Provizorně byla osazena betonová svodidla na obě strany vozovky, která zabraňují zatěžování mostu na jeho okrajích. Na most vydáno stavební povolení v lednu loňského roku, předpokládané náklady přesahují pět milionů korun.

Dalšími přemostěními, která by potřebovala opravy, jsou most č. 3, lávka č. 4, lávka č. 5 a lávka č. 18.