Silnice 236 propojuje mimo jiné Slaný s Křivoklátem. V Lánech se díky opravě řidiči dočkali nového povrchu v Zámecké a Křivoklátské ulici a stejně tak na silnici vedoucí kolem Stochova do Kačice.

Kromě toho nadále pokračuje rozsáhlá oprava „karlovarky“ krajské silnice č. 606 mezi Novým Strašecím a Velkou Dobrou. V tomto případě se jedná o investici za 240 milionů korun. Práce začaly v září a všechny etapy by měly být hotovy do července 2021.

Jak potvrzuje dále mluvčí Frintová, v některých úsecích se počítá s úplnou uzavírkou a objízdnými trasami a jiné úseky vozovky budou rekonstruovány po polovinách.

“Rekonstrukce zahrnuje především výměnu krytu vozovky v průměrné tloušťce cca 10 cm a stejně tak opravy stávajících mostů, které budou někde nahrazeny novými konstrukcemi,“ říká mluvčí. V některých úsecích na trase karlovarky dojde i na terénní úpravy související především s rozšířením nezpevněné krajnice. Lokálně budou obnoveny také chodníky a podle potřeby provedeny stavební úpravy usnadňující přecházení vozovky. Někde se změny dotknou i parkovacích míst.

Součástí investice je také obnova dopravního značení a úprava některých křižovatek.