Rakovník Město Rakovník má připraveno v investičním zásobníku několik projektů k realizaci. Ovšem v letošním roce na ty větší s největší pravděpodobností nedojde. Důvodem jsou chybějící peníze. Ve městě totiž pokračuje rekonstrukce plaveckého bazénu a také Tyršova koupaliště. Obě investiční akce by měly v letošním roce skončit.

Nové vedení rakovnické radnice musí realizaci větších projektů, které jsou připravené v takzvaném zásobníku projektů, odložit. Realizovat se budou pouze menší projekty. Důvodem je právě zmiňovaná rekonstrukce plaveckého bazénu a také Tyršova koupaliště. Za obě tyto investice zaplatí město zhruba 200 milionů korun bez DPH a skončit by měly letos. Tyršovo koupaliště by mělo být hotové do června, přestavba plaveckého bazénu na aquapark do konce listopadu. 

„Vše bude záviset na množství peněz, které město bude mít,“ sdělil na posledním zasedání starosta města Luděk Štíbr (ODS) k projednávané aktualizaci zásobníku projektů. Město Rakovník totiž v letošním roce bude hospodařit se schodkovým rozpočtem, kdy celkové výdaje činí 543,5 milionu korun, naopak příjmy 363,2 milionu korun. Rozpočtový deficit ve výši 180 milionů korun pak bude pokryt z vytvořené finanční rezervy hospodaření města z let minulých.

I přesto se město Rakovník pustí alespoň do realizace těch méně finančně náročných projektů.

Mezi ně patří rozšíření kapacit v prostorách 2. ZŠ Rakovník nebo rekonstrukce parteru před vstupem do budovy bazénu. V plánu je také oprava mostu přes Rakovnický potok u čistírny odpadních vod a také nutná oprava letního kina, a to především jeho hlediště. „Prkna v hledišti letního kina jsou snad původní. Chtěli bychom je nechat vyměnit a opravit hlediště. Stejně tak si podle nás kino zaslouží důstojnější a hezčí prostranství při vstupu,“ sdělil už dříve starosta města Luděk Štíbr. Práce by měly začít v jarních měsících tak, aby nedošlo k narušení promítací sezony.

Naopak dlouho očekávanou opravu botanické zahrady v Rakovníku za zhruba milion korun město kvůli napjatému rozpočtu odkládá. V rámci úpravy prostor by měl v budoucnu vzniknout nový chodník, ale také vodní jezírko. Právě to by mělo pomoci s odvodněním podmáčených ploch v zahradě. 

VÍCEÚČELOVÉ CENTRUM

Realizace dalších investičních projektů je otázkou volných peněz na účtech města. Pokud by se městu podařilo získat dotaci na rekonstrukci bazénu, ušetřené peníze by byly použity na jeden z dalších projektů.

Nové vedení rakovnické radnice v čele se starostou Luďkem Štíbrem by chtělo v tomto volebním období realizovat projekt týkající se výstavby víceúčelového studijního a společenského centra. To by mělo vzniknout přeměnou tří historických budov (bývalá jídelna 1. ZŠ Rakovník) v centru města, a to za částku zhruba 65 milionů korun bez DPH. „Budeme se snažit najít vhodnou dotaci, bez ní to nepůjde. A v případě získání dotace bychom pak zahájili rekonstrukci,“ sdělil už před časem starosta města Luděk Štíbr. 

DALŠÍ PROJEKTY

V investičním zásobníku jsou k realizaci připravené i další projekty, které by se mohly realizovat v dalších letech. Mezi ně například patří vybudování areálu aktivního odpočinku v lokalitě Na Studánkách, přístavba archivu u budovy radnice, celková obnova objektu sokolovny či vybudování bezbariérové přístupové trasy po dvou lávkách přes Lišanskou ulici a také lesopark Jamka. 

close Projekty info Zdroj: Deník zoom_in