Až na výjimky se učit bude. Například Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí má na 850 žáků a učitelský sbor se názorově dělí na dva tábory. Ti, kteří do stávky jdou a další, kteří se připojí pouze formálně.

„Část pedagogů se ke stávce připojí. V praxi to znamená, že provoz v mateřské škole nebude omezen. Na prvním stupni základní školy se učit nebude, ale abychom vyšli vstříc rodičům, dozor nad dětmi zde zajistí učitelé, kteří do stávky nevstupují. Žáci druhého stupně do školy nejdou,“ řekl Petr Chochola, ředitel ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí. Přestože i on souhlasí s navýšením platů a k protestu se formálně připojí, nevidí zvolený termín stávky jako nejvhodnější.

Zavřená zůstane pravděpodobně i 3. ZŠ Rakovník, kde se v pondělí odpoledne přihlásila k protestu velká část pedagogů. „Naši školu navštěvuje 800 žáků, takže je mou povinností zabezpečit její chod. To se mi ale patrně nepodaří, takže školu asi uzavřeme. Rodičům to dáme na vědomí v úterý,“ sdělil Jan Křikava, ředitel 3. ZŠ Rakovník.

Vyhnout komplikacím se ve středu chtějí v 1. ZŠ v Rakovníku, kde by jim protest značně zkomplikoval plány. Škola má 470 žáků. „Formální souhlas naši učitelé vyjádří. Máme ale naplánováno několik větších akcí jako Halloween a Školičku pro budoucí prvňáky a jejich rodiče, které nechceme rušit,“ sdělil Karel Folber, ředitel 1. ZŠ v Rakovníku.

2. ZŠ v Rakovníku se ke stávce připojí také jen formálně. „Předpokládám, že stávkovat nebudeme, dosud za mnou ze zaměstnanců nikdo nepřišel. V tuto chvíli nemám žádné signály. Výuka pojede. Pokud by se mi někdo ozval, organizačně bychom výuku upravili,“ řekl v pondělí dopoledne Zdeněk Brabec ze 2. ZŠ Rakovník. „S požadavky odborářů souhlasíme, ale s určitými výhradami. Práce pedagogů není doceněná a k dalšímu navyšování platů by mělo dojít,“ dodal ředitel.

Dveře se nezavřou ve středu ani v Základní a Mateřské škole v Čisté u Rakovníka, což potvrzuje její ředitelka Marie Kruntová. „Formálně se připojíme, ale jsou určité věci se kterými nesouhlasíme a nebo to máme trochu jinak. Ještě je tam i druhá stránka věci. Jsme vesnická škola a v porovnání s ostatními profesemi máme třeba i vyšší platy. Mnohdy se proto na učitele nepohlíží dobře a lidé na venkově se pohoršují nad tím, co bychom ještě chtěli. Přitom je naopak zapotřebí, aby byla učitelskému povolání navrácena jeho prestiž a společenská vážnost. Aby rodiče nešli proti nám a nehovořili hlavně před dětmi o učitelích špatně. To je asi nejdůležitější,“ zdůrazňuje ředitelka.