Ředitelé škol na Rakovnicku přistoupili ke konzultacím různě, někde budou žáci do školy docházet obden, jinde každý den a někde dokonce pouze jednou týdně.

Třeba v 1. základní škole v Rakovníku byly dvě třídy deváťáků rozděleny do tří skupin a každá z nich bude chodit do školy dva dny v týdnu na čtyři vyučovací hodiny. „Žáci 9. A, kteří tvoří jednu skupinu, chodí v pondělí a ve středu, žáci 9. B, kteří jsou rozděleni na dvě skupiny, půjdou do školy v úterý a ve čtvrtek. Účast žáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky, je téměř stoprocentní, chybět by měl pouze jeden žák,“ přiblížili ředitel školy Karel Folber.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V rakovnické „dvojce“ bude 63 žáků třech tříd rozděleno do šesti skupin, první dvě začínají s konzultacemi v úterý a čtyřhodinový blok matematiky a českého jazyka budou absolvovat jednou týdně. „Příprava se nerozhodne teď, ta probíhá po celý školní rok a děti se připravovaly i v rámci distanční výuky. V těchto konzultačních hodinách vidím velký efekt především v kontaktu s vyučujícím,“ uvedl ředitel Zdeněk Brabec.

Také ve 3. základní škole začínají s konzultačními hodinami v úterý a z 82 deváťáků, kteří jsou přihlášeni k přijímacím zkouškám, využije konzultaci 75 z nich. „Žáci budou rozděleni do pěti skupiny a výukové dny jsou stanoveny na úterý a čtvrtek. Dvě skupiny tedy budou chodit v úterý a tři ve čtvrtek,“ doplnil ředitel 3. ZŠ Rakovník Jan Křikava.

Již v pondělí po dvouměsíční pauze zasedlo do lavic 62 žáků devátých tříd Základní školy v Novém Strašecí, aby se připravovalo na přijímací zkoušky. Žáci při svém příchodu, podobně jako v ostatní školách, předávali čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. V novostrašecké škole jsou rozděleni do pěti skupin a mají celkem deset vyučovacích hodin v týdně.

Do čistecké základní školy dorazilo v pondělí všech sedm žáků posledního ročníku školy a konzultace se uskutečňují do 5. června každý den. „Je to na dobrovolné bázi a konzultaci máme v blocích. Jeden den mají děti dvě hodiny českého jazyka a druhý den dvě hodiny matematiky,“ nastiňuje ředitelka ZŠ a MŠ Čistá Marie Kruntová.

Jak potvrdil i ředitel mšecké základní školy Milan Dvořák, do lavic usedlo podobně jako v Čisté v pondělí všech sedm žáků, kteří se budou připravovat na přijímací zkoušky vždy v pondělí, ve středu a v pátek po čtyřech vyučovacích hodinách. Podobná je situace i v ZŠ a MŠ Lužná, kde deváťáci po domluvě budou do školy chodit obden v pondělí, ve středu a v pátek.

V lubenské základní škole začínají konzultace v úterý a zatím se přihlásilo deset deváťáků z jedenácti. „Od jednoho ještě nemáme zpětnou vazbu, tak čekáme, zda se ozve. Děti budou chodit do školy vždy v úterý a ve čtvrtek na čtyři vyučovací hodiny,“ doplnil ředitel školy Radek Vyskočil.