Na jednotce ARO došlo například k výměně monitorovacích systémů, vzduchotechniky a lůžek. To samé se týká i ostatních JIPek – chirurgické a interní, kam navíc přibylo i nové echo. Ke změně došlo také na pracovišti rentgenu, kam byl pořízen digitální archivovací systém PAX, který si v nemocnici velice pochvalují, neboť citelně urychluje a zjednodušuje práci.

Rakovník byla v minulosti jedna z prvních nemocnic v republice, která začala snímky digitalizovat, ale z neznámých důvodů zůstala stát na půli cesty. Získala díky novým přístrojům sice snímky v digitální podobě, ale archivovala je poté na běžných CD nosičích, což jednak snižovalo jejich kvalitu a k vyřešení problému s jejich archivací to také mnoho nepřispělo. Nyní se snímky po jejich nafocení ukládají v digitální podobě do centrálního archivu a poté s nimi mohou lékaři pracovat on-line v rámci nemocničního informačního sytému na kterémkoliv oddělení a to nejen v Rakovníku. Snímky se dají také elektronicky přeposílat chráněnou cestou (takzvaný ePAX) na další pracoviště vyšší instance (například Motol či Homolka) a zde se mohou konzultovat s místními odborníky – pacient přitom zůstává ležet v Rakovníku a není nutný žádný fyzický transfer. Další výhodou je možnost rychlého porovnávání snímků z minulosti daného pacienta, které usnadňuje jeho další léčbu.

Ředitel rakovnické nemocnice Ing. Jaromír Bureš si nejvíce cení 100 nových elektricky ovládaných lůžek, které jsou vlastně pacientům nejvíce na očích a ti jsou s nimy velice spokojeni. Dokonce si je prý chválí častěji, než nové přístroje, se kterými nepřijdou zdaleka tak často do styku. Velká obměna techniky nastala na operačních sálech. Sem se pořídily nové anesteziologické přístroje, operační stoly s výměnnými deskami, které zkvalitňují provoz na sále, operační světla a také vzduchotechnika. Povedlo se dokončit stavební úpravy na dvou sálech, kde došlo kromě jiného k výměně oken za plastová. Personál tak získal větší klid na práci a celkově je s novými sály velice spokojen.

Nezanedbatelnou položkou jsou také úspory energie, které díky této výměně oken nastaly. V příštím roce se vedení nemocnice chystá na výměnu oken zbývajících dvou sálů, čímž bude v podstatě dokončena rekonstrukce celého bloku operačních sálů. Dále přibyla další nová, v pořadí již třetí, laparoskopická věž, což svědčí o tom, že rakovnická operativa opravdu někam spěje.

Připravuje se ještě výměna dvou dialyzačních monitorů, ultrazvuk pro gynekologii a nákup nových nástrojů na endoskopii. V loňském roce koupila rakovnická nemocnice novou dvoukomorovou myčku endoskopických nástrojů. Zde se vyplatila sázka na kvalitu, neboť obě komory nové myčky mohou fungovat nezávisle na sobě a personál je s ní velice spokojen. Jak je tedy z výčtu novinek rozpoznatelné, tak se v rakovnické nemocnici stále něco děje a vylepšuje a snad se tedy jejímu vedení zatím daří jeho plán, aby se stala kvalitní spádovou nemocnicí našeho regionu.