Za sedm a více let, kdy odejdou do penze zkušené zdravotní sestry, hrozí v Česku omezení péče -nenahradí-li je čerstvé síly. Také v Rakovníku je několik pracovišť personálně složeno pouze z této věkové skupiny, což potvrdila i hlavní sestra a náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Markéta Palková.

„Skutečně máme oddělení jako fyzioterapie, rehabilitace, operační sály či instrumentářky, kde jsou prakticky jen padesátnice a nepřicházejí za ně náhrady. Lidé na trhu práce nejsou, pořád točíme stejné množství lidí, je to začarovaný kruh. Zatím jsme sice nemuseli oddělení uzavírat, ale kdybychom měli více sester, některá oddělení bychom naopak mohli rozvíjet, mít více pacientů a otevřít více lůžek,“ konstatovala Palková.

V současné době pracuje v rakovnické nemocnici 211 sester a porodních asistentek. Dále tam působí 40 laborantů, radiologických asistentů a fyzioterapeutů. Pro odstranění podstavu by bylo potřeba deset dalších zdravotních sester.

Zatím se nehlásí. V Rakovníku přitom nabízejí náborové příspěvky ve výši 60 až 100 tisíc korun, ubytování, podporu dalšího vzdělávání, zvýhodněné stravování, umístění dětí od jednoho roku ve školce a další benefity.

Jak tento problém řešit? Podle hlavní sestry rakovnické nemocnice by se měly využít populačně silné ročníky, které nyní nastupují na střední školy. Přichází i s řešením. „Rozumím argumentům, že studenty není kam umístit na praxi, i tomu, že zdravotnické školy nemají prostory. Proto se snažíme prostory pro výuku i praxe nabízet školám my jako nemocnice, která tuto kapacitu má. Nějaké odezvy už máme, jednáme například s Kladnem a vypadá to, že to je na dobré cestě. Věřím, že nakonec uspějeme. V tom vidím v následujících pěti letech možnost, jak personál doplnit,“ řekla Palková.

Počet studentů ve středních zdravotnických školách by tak bylo možné posílit tím, že by se vzdělávali v konkrétním zdravotnickém zařízení, které by si je vychovávalo pro budoucí zaměstnání.