„Byty budou určeny přednostně pro zaměstnance nemocnice,“ sdělil Rakovnickému deníku Tomáš Jedlička, jednatel Masarykovy nemocnice Rakovník. Vlastník rakovnické nemocnice společnost Privamed Healthia chce tímto krokem podpořit řešení současné personální situace ve zdravotnictví. Věří, že když budou moci nabídnout nejen lékařům a sestrám zvýhodněné ubytování přímo ve městě, zvýší tím i zájem o práci v rakovnické nemocnici, kde stejně jako v jiných zdravotnických zařízeních, dlouhodobě chybí personál.

Vlastník rakovnické nemocnice investuje do výstavby bytových domů částku okolo 100 milionů korun. „Stavět se začne, jakmile budou dokončena příslušná povolení, náš záměr je co nejdříve,“ upřesnil Jedlička. Samotná stavba domů by měla trvat zhruba dva roky. Bytové domy budou stát na pozemcích, které jsou ve vlastnictví nemocnice a nacházejí se nad areálem směrem k rakovnickému vodojemu. Předloženou projektovou dokumentaci bytových domů vzala na vědomí i Rada města na své schůzi, která se konala 31. ledna, za podmínek navržených odborem správy majetku. Jedná se zejména o obslužnost areálu a také o správu domů ze strany vlastníka i v případě zániku nemocnice.