Návštěva je možná jen v případě, že dotyčný nemá zjevné, ale ani nastupující příznaky respiračního onemocnění a v posledních dvou týdnech nebyl v oblastech se zvýšeným výskytem onemocnění ani ve styku s nemocnou osobou. „Chceme chránit nejen personál, ale především zdraví pacientů, u kterých by mohlo dojít přenosem onemocnění k významnému zhoršení jejich zdravotního stavu,“ vysvětluje ředitel Masarykovy nemocnice Tomáš Jedlička. Podle něj se ovšem nejedná o vysoce nebezpečnou nákazu. „Průběh je u většiny obyvatel podobný chřipce. Komplikovanější je to pouze u starších pacientů s dalšími onemocněními a u těch se sníženou imunitou,“ doplňuje Jedlička.

Nemocnice již dříve přistoupila k přísnějším hygienickým opatřením. Dezinfekci proti virům mají k dispozici ve všech odděleních. Personál příjmových oddělení má předepsané pohotovostní boxy.