V průběhu prvních týdnů roku ještě pokračovalo stěhování, od začátku tohoto týdne už je oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM), které pečuje o pacienty s hrozícím nebo nastalým selháním životních funkcí, plně v provozu. Bude tam probíhat komplexní léčba kriticky nemocných pacientů od nižší intenzivní až po resuscitační péči s multiorgánovou podporou.

„Došlo ke sloučení resuscitační péče s pěti lůžky a oddělení intenzivní péče, které disponuje šesti lůžky. V rámci dotací React-EU jsme rozmnožili jak lůžkový park, tak přístroje na umělou plicní ventilaci. Pořídili jsme rovněž nový ultrazvuk. Rekonstrukce se týkala i anestezie, kam jsme pořídili tři nové anesteziologické přístroje, díky nimž budeme na kterémkoli lůžku schopni zajistit kriticky nemocného pacienta,“ uvedl primář oddělení Jan Seemann.

Oddělení disponuje zákrokovým sálem pro příjem kriticky nemocných pacientů nebo k provádění drobných zákroků, například kanylace cévních vstupů nebo elektrická kardioverze. Je tam rovněž boxový systém s možností izolace infekčního pacienta a moderní zázemí. Došlo i na obnovení přístrojové techniky. Jsou tam moderní pacientská lůžka, přístroje pro umělou plicní ventilaci nejvyšší kategorie, ultrazvukový přístroj, centrální monitorovací systém životních funkcí, přístroj pro analýzu krevních plynů a zcela nové anesteziologické přístroje.

„Také vzduchotechnika je na velmi dobré úrovni. Funguje tak, že jsou-li zavřené dveře, je zde podtlak, což vytvoří sterilní prostředí téměř na úrovni sálu, což je skvělé. U infekčních pacientů potřebujeme hygienickou bariéru,“ připomněl primář.

Led osvětlení na oddělení lze v případě potřeby ztlumit. „Pacient může být ve stavu, kdy je zmatený, neví, kde je, takže jsme se snažili pracovat také s intenzivními zdroji. Na každém boxu je ovládací panel, který obsahuje i několik typů osvětlení, třeba i noční, když nechceme pacienta rušit, nebo naopak intenzivnější. V podobném stylu je i protější sesterna, aby pacienta nerušila,“ popsal další vylepšení Seemann.

Oddělení intenzivní péče je vybaveno kromě základních sond, tedy lineární, konvexní a kardio, také sondou na jícnovou echokardiografii, která lékařům umožní získat podrobnější obraz srdce.

Jeden z pokojů, prostornější, má i sociální zázemí. Podle Seemanna může mít dvojí využití. „Má výhodu, že zde mohou být i pacienti mobilní, kteří budou mít bezdrátovou monitoraci a mohou opustit lůžko a žít vlastním životem. Ale je vhodný i pro pacienty v paliativní péči, kteří chtějí poslední hodiny života strávit s rodinou a mají tu klid, rodina pak nemusí odbíhat po oddělení na toaletu,“ uzavřel Seemann.