Ještě v polovině října bylo zapotřebí pouze 12 lůžek, která nebyla zaplněna ani z poloviny. Nyní už je vyčleněno 28 standardních a 6 lůžek intenzivní péče. Obsazenost oddělení ARO/JIP a umělé plicní ventilace je dvoutřetinová.

„Vždy se snažíme, aby nějaká místa byla i pro jiné výkony, než covidové, a reagujeme na aktuální situaci. Samozřejmě se může stát, že bude plné lůžkové oddělení, což se ovšem několikrát stalo i v minulosti. Proto existuje dispečink intenzivní péče, který by měl znát počet volných lůžek po celé republice a koordinátor by měl zajistit místo někde jinde,“ uvedl primář oddělení ARO Jan Seemann.

Rakovnická nemocnice zpočátku převzala jako výpomoc pražským nemocnicím dva ventilované negativní pacienty. Nyní se ale soustředí pouze na vlastní pacienty, jejichž počet roste. „V případě potřeby jsme schopni vyčlenit až 60 lůžek pro pozitivní i negativní pacienty. Jako v jiných nemocnicích ale o počtu provozovaných lůžek rozhodne dostupný personál,“ doplnil jednatel nemocnice Tomáš Jedlička, který také potvrdil, že větší část pacientů je vyššího věku, často s více chorobami.

V posledních dnech stoupá počet pacientů ze zařízení pro seniory. „U mnohých ale ani hospitalizace nemůže mnoho změnit na jejich zdravotním stavu. Uvítali bychom proto, aby došlo k posílení zdravotní péče v místě jejich pobytu, pro všechny bychom neměli lůžka,“ upozornil jednatel.

Šíření koronaviru neušel ani personál nemocnice, počet pracovních neschopností či karantény se pohybuje zatím kolem patnácti procent.

Své síly ale nemocnici nabídli dobrovolníci. Nyní zde pracuje 15 až 20. Dobrovolníci laici pomáhají v činnostech, které vyžadují krátké zaškolení. Medici nebo studentky zdravotních škol mohou po zaškolení vykonávat činnosti, vyžadující určité odborné znalosti. Pak vykonávají jednodušší zdravotnické činnosti nebo pracují na odběrovém centru.

Odběrové místo je vytížené, Má sice stanoveno maximálně dvě stě odběrů za den, avšak opakovaně se zde dostali i nad tuto hranici. „Snažíme se vyjít vstříc požadavkům občanů, ale možnosti personálu či laboratorní kapacity jsou omezené. Nyní je objednávací doba až několik dní,“ uvedl jednatel.

Pro vysoký zájem jsou nyní rozšířeny odběry i na sobotu dopoledne a nově byla otevřena laboratorní kapacita v sesterské nemocnici Privamed v Plzni. „Přesto nejsme schopni vyhovět všem on-line. Občané musí pochopit, že vykonáváme tuto činnost dobrovolně a vlastními kapacitami,“ dodal Jedlička.