Elektřina vyrobená v kogenerační jednotce se používá pro vlastní spotřebu nemocnice, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se též využívá k vytápění a přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla. Kogenerační jednotka může sloužit i jako nouzový zdroj elektrické energie. Vzhledem k umístění zdroje u spotřebitele odpadají ztráty způsobené distribucí, což přínosy lokální výroby dále zvyšuje.

Kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 800 kWe a tepelným výkonem 863 kWt je i s příslušenstvím umístěna v budově kotelny nemocnice. Motorgenerátor je instalován v prostoru, kde dříve probíhala filtrace vody a je přepažen vnitřní stěnou. Rozvaděče jsou umístěny v rozvodně NN, trafo v odděleném prostoru a akumulační nádrž je uvnitř v prostoru kotelny a má objem 70 m³. Na střeše nad prostorem strojovny kogenerační jednotky je umístěn spalinový modul spolu s tlumičem hluku spalin a technologickým chladičem. Kogenerační jednotka i kotelna nemocnice mají rovněž nový řídící systém a jsou napojeny na centrální dispečink. Společně s instalací kogenerační jednotky byl v kotelně nainstalován nový kotel Viessmann o výkonu 1,1 MW. Na základě úspěšných garančních testů, autorizovaného měření hluku a autorizovaného měření plynných emisí CO a Nox byla v září loňského roku kogenerační jednotka uvedena do trvalého provozu.

Realizaci zakázky na kogenerační jednotku pro Masarykovu nemocnici v Rakovníku provedla společnost E.ON Energy Solutions, s.r.o., člen skupiny E.ON v České republice, která bude po dobu příštích min. 15 let také jejím provozovatelem.

Využití elektřiny a tepla a emise

Co říká o kogeneraci Milan Šimoník, ze sdružení COGEN Czech?

"Pro instituce jakými jsou třeba nemocnice je nezanedbatelným přínosem úspora nákladů na provoz. Dodávka elektřiny a tepla jako služby, poskytované odbornou firmou bude stále častějším modelem. Na dnešním turbulentním energetickém trhu dává smysl přenechat provoz energetického zdroje profesionálům, kteří dokáží provoz kogenerace, často v kombinaci s jinými technologiemi, optimalizovat tak aby mohli dodávat cenově výhodnou elektřinu a teplo."

Autor: Drahuše Veverková