Okresní soud v Rakovníku zprostil obžaloby bývalého náměstka ředitele rakovnické nemocnice a současně v jedné osobě i primáře gynekologicko–porodnického oddělení lékaře Tomáše Semerádta. „Odůvodnění rozsudku soudcem bylo naprosto věcné,“ byl jediný komentář k rozsudku, který Tomáš Semerádt vzápětí médiím poskytl.
Tomáš Semerádt se měl dopustit trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Schvaloval finanční operaci v celkové hodnotě 192 400 korun, aniž zkontroloval provedení zakázky.
Státní zástupce
Státní zástupkyně Jindra Vrbová se místě proti rozsudku odvolala, a tak kauza poputuje ke Krajskému soudu v Praze. Ta mimo jiné během úterního jednání řekla: “Bylo povinností obžalovaného dbát především zájmu nemocnice. Lze připustit, že firma De Wolf určité práce v nemocničním areálu provedla, ale nejednalo se o zavedení systému HCPP a nebyly provedeny v takovém rozsahu, aby odpovídaly potřebám nemocnice.“
Český překlad anglické zkratky hovoří o vytipování kritických míst s výskytem hlodavců a hmyzu a jejich následné likvidaci.
Obhájce
Oproti tomu obhájce Tomáše Semerádta položil přítomným sugestivní otázky: „ Jaký by měl obžalovaný chování, které je mu kladeno za vinu motiv. Proč by se zapojoval do nějakých komplotů a riskoval trestní stíhání? Otázka motivu je nejasná!“
Obžalovaný
Na výzvu soudu Tomáš Semerádt hovořil takto:
“Chtěl bych uvést, že se cítím nevinen. Požadavek zakázky vzešel z porady vedení nemocnice. Problémy s hlodavci i hmyzem v nemocnici byly, a tak jsme se nastalou situaci rozhodli řešit komplexněji. Byla uzavřena smolouva s firmou De Wolf, která k naší spokojenosti prováděla úklidové práce v nemocnici již po řadu let. neměl jsme důvod pochybovat o tom, že svoji práci neodvedou kvalitně a v určitém rozsahu.“
Soudce
Soudce Marcel Lehečka uvedl v odůvodnění rozsudku také toto: „Na samém počátku této kauzy byl anonymní dopis poukazující na nestandardní finanční transakce v nemocnici. Myslím, že pokud měl pisatel oprávněné důvody k tomu, aby jej napsal měl najít dosti odvahy k tomu, aby předstoupil před vyšetřovací orgán.“
Marcel Lehečka dále řekl, že je pochopitelné, že se nemocnice snaží problémy řešit, neboť větší výskyt hlodavců a hmyzu by mohlo její pověsti uškodit.
„Firma De Wolf vyhrála výběrové řízení na úklid v rakovnické nemocnici už v době kdy Tomáš Semerádt v jejím vedení nebyl. Úklid prováděný touto firmou v nemocnici byl Krajskou hygienickou stanicí hodnocen jako dostačující. A je tedy pochopitelné, že pokud má tato firma ve svém ranku i zabezpečení projektu HCPP není nic divného, když jí byly tyto práce Tomášem Semerádtem nabídnuty.“
Firmou De Wolf byly navíc doloženy doklady mapující jízdy do rakovnické nemocnice.
„Otázkou, ale ovšem je jakou činnost, v jakém rozsahu a kvalitě tady jejich zaměstnanec pověřený realizací zakázek na deratizaci nemocničního areálu vlastně prováděl. Obžalovaný tvrdí, že jeho práci namátkově zkontroloval, ale důkladnou kontrolu bohužel neprovedl. Spokojil se s tím, že firma je důvěryhodná. je ale otázkou zda se jedná opravdu o úmyslný trestný čin. Spojení s firmou De Wolf prokázáno nebylo,“ uzavřel soudce Marcel Lehečka.