Příčinou domácího násilí je jednoznačně snaha získat kontrolu nad partnerem. Domácí násilí může být skryto za zdmi domova po velmi dlouhou dobu, a to i před příbuznými oběti. Ta se totiž za násilí stydí, nebo se obává reakce pachatele, a tak svá zranění maskuje, případně je vysvětluje jinými příčinami. Naopak násilní partneři se svému okolí jeví jako příjemní a sympatičtí lidé, kteří se ke své partnerce a dětem chovají dobře – násilí se totiž dopouštějí vůči svým blízkým pouze utajeně.

V uplynulém roce vyšetřovali policisté na Rakovnicku 35 případů podezření na domácí násilí. Ve všech těchto případech byl použit institut vykázání.

Mluvčí rakovnické policie René Černý konkretizoval: „Ve dvaceti případech z těchto pětatřiceti bylo po celkovém důkladném prošetření zahájeno trestní stíhání násilníka. Zbytek případů podezření na domácí násilí byl nakonec řešen jako přestupek či postačilo pouze samotné využití institutu vykázání.“

Zatím poslední případ, který vykazoval znaky domácího násilí, se odehrál na Rakovnicku počátkem prosince loňského roku. Dlouhých dvacet měsíců měla být psychicky a fyzicky týrána svým životním partnerem žena z malé vesničky na Rakovnicku. Agresor měl ženu tlouci i před jejich zhruba ročním synkem. Snažil se omezovat její kontakty s okolním světem. Rány pěstí, škrcení, vyhrožování zabitím s nožem v ruce… to byla realita otřesného života naší oběti domácího násilí na Rakovnicku. „Muži bylo sděleno obvinění ze spáchání zločinu týrání osoby žijící s ním ve společném obydlí,“ připomněl René Černý.

Nenechte své týrání dojít až tak daleko, že by vám nebo dalším členům rodiny šlo doslova o život!

Ženy se často odchodu od trýznitele zcela nepochopitelně brání.Ženy neodcházejí od násilného partnera z řady důvodů - chtějí zachovat dětem úplnou rodinu, mají k partnerovi stále citový vztah, omlouvají jeho jednání a hledají chyby především v sobě. Mezi důvody, proč oběť neodejde, ale patří i strach z fyzického napadení, zastrašování a vydírání ze strany partnera. Svoji roli tu často hraje také absolutní pocit bezmoci a beznaděje či ekonomická závislost. Samotný odchod navíc domácí násilí nevyřeší – řada pachatelů se násilí dopouští i nadále a snaží se získat ztracenou kontrolu nad obětí.

Na tomto místě je třeba upozornit, že každý policii nahlášený případ podezření na domácí násilí je třeba řádně prošetřit. „Musí být zcela zřejmé, že člověk, který se takového chování vůči druhé osobě dopouští, tak učinil nejméně dvakrát,“ zdůraznil policista René Černý.

Je zde také pochopitelně nutná i spolupráce s lékaři. „Ta u nás na Rakovnicku funguje dobře. Lékař nahlásí policii každé podezřelé poranění, které evidentně vzniklo jako následek násilného chování vůči pacientovi,“ připomněl René Černý.

Domácí násilí se vyskytuje ve všech společenských skupinách, nezávisle na vzdělání či ekonomické situaci pachatele či oběti.

Obětí domácího násilí může být každý. Žena, muž, prarodiče i děti. Policisté jsou v tomto ohledu v souvislosti s případy domácího násilí pravidelně minimálně dvakrát do roka proškolování. „Takže už dobře vědí, jak se mají v případě podezření na domácí násilí chovat,“ konstatoval Černý.

Zkušenosti z praxe rakovnickým policistům prozatím ukazují, že pokud oběť své oznámení myslí vážně, kvituje zásah a pomoc policistů s povděkem.

„Dodejme, že obětí domácího násilí jsou z osmdesáti procent ženy a ze dvaceti muži. Zajímavé je, že ženy jako oběti domácího násilí trpí spíše po fyzické stránce, kdežto muži, které šikanují partnerky, strádají spíše psychicky,“ upozornil ještě Černý.

V každém případě: pokud jste obětí domácího násilí, okamžitě vyhledejte odbornou pomoc. Nespoléhejte na to, že se vše časem nějak vyřeší samo a nikomu se nic zlého nestane.