Studenti oboru ekologie a ochrana krajiny musí splnit všechny čtyři její části. Pracují na ní vlastně už od poloviny třetího ročníku. Tehdy začínají s odbornými pracemi. Témata si vybírali sami. Práce pak obhajovali v rámci praktických zkoušek

„Nechali jsme jim úplně volnou ruku. Snažíme se je usměrnit, aby si vybrali témata z jejich oboru. Třeba včera jedna studentka obhajovala práci na téma chov hroznýšů. Vycházela z vlastního chovu," vysvětlovala Jana Urbanová, členka maturitní komise. Další částí je takzvaná poznávačka rostlin, živočichů, hornin a minerálů. Studenti museli poznat deset vzorků. Třetí část praktické zkoušky tvořila práce s počítačem. Konečná známka pak vychází ze všech čtyř částí.

Dominika Prochová ze třídy ekologie a ochrana krajiny si vytáhla chemický rozbor půdy. Vydala se tedy nejprve odebrat vzorek půdy na botanické zahradě. Pak přešla do laboratoře. Tady musela maturantka určit obsah uhličitanů a pH půdy. „Téhle otázky jsem se tak trochu bála. Určitě jsem si ji nechtěla vytáhnout. Chemický rozbor mi připadá těžký," zkonstatovala Daniela Prochová potom, co rozbor dokončila.

Přesto snadno odměřila 
v odměrném válci sto mililitrů vody, nalila jí do kádinky 
s odváženým vzorkem půdy 
a pečlivě rozmíchala. Pak roztok přefiltrovala a půdní výluh byl hotový. Který způsob určení pH by jste zvolila?" zněla otázka paní učitelky Blanky Krajčiové. „Použiji lakmusový papírek, čuta kámen, nebo akvanatest," odpověděla Dominika. Akvanatest byl pro tuto chvíli nejpřesnější. Dominika do vzorku přikápla indikátor a podle přiložené barevné stupnice určila pH půdy. Zkouška lakmusovým papírkem hodnotu potvrdila.

Potom si mohla Dominika Prochová oddechnout. Úkolem v laboratoři pro ní praktická zkouška skončila a úspěšně. Stejně jako pro skupinu studentů, kteří maturovali v pondělí. Dnes čtvrťáky čeká ústní zkouška z odborných předmětů. Skládá se ze dvou částí. Při první části si student vybírá dvě otázky z nákládání s odpady, práva, rekultivace krajiny, krajiny a životního prostředí a ochrany životního prostředí. V druhé části se zkouší zvlášť biologie a ekologie. „Ústní zkouška je pro mne určitě těžší. Počet otázek z praxe je přesně daný, ale v ústní je jich o hodně více. Nejvíce času jsem při učení strávila nad otázkami z biologie. těch bylo snad nejvíce," ohodnotila maturitu Dominika Prochová.

Po maturitě Dominika míří na Karlovu univerzitu. Chce zůstat v oboru. Vybere si buď ekologii a ochranu krajiny, evoluční biologii nebo klinickou a toxikologickou analýzu. Ochraně přírody se věnuje již dlouho a baví jí. To ostatně poznala i při studiu. Původně studovala na gymnáziu, ale protože se chtěla věnovat více ochraně přírody, přestoupila na Střední zemědělskou školu v Rakovníku.

Téma odborné práce ve třetím ročníku si ale zvolila netradiční. Zabývala se v ní autismem, protože se o něj zajímá a chtěla tak pomoci svému bratrovi.