Skutečnost, že v Rakovníku dojde ke zdražení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, rozčílila některé obyvatele. Podle nich by se vedení města mělo především zaměřit na neplatiče. „Na vše vždy doplatí ti poctiví, ti co řádně platí. Docela by mne zajímalo, jak je město úspěšné ve vymáhání dlužných částek,“ rozčiloval se přímo v redakci Deníku Rakovničan Petr Š.

V současné době je v evidenci úřadu více než 1400 poplatníků, u kterých je vymáhán místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů. Celková dlužná částka pak činí více než 5,44 miliony korun.

Dlužnou částku se od poplatníků snaží úřad získat několik způsoby. Pokud je dlužná částka menší, úřad dlužníka upozorní neformálně na nedoplatek a samotné vymáhání je pak zcela v režii podle daňového řádu.

V případě pohledávek ve vyšších částkách pak město spolupracuje se třemi exekutorskými úřady. „U nižších částek je využívána daňová exekuce. Pohledávky jsou uplatňovány v insolvenčních řízeních a přihlašovány do dražebních jednání. Správce daně také spolupracuje s finančními úřady a využívá institutu žádosti o přeplatek u jiného správce daně,“ vysvětlil Jiří Cafourek, mluvčí rakovnické radnice.