Každé dopoledne jsme se účastnili několika vyučovacích hodin, abychom poznali tamější školní prostředí. V pondělí jsme si zpestřili den v bazénovém komplexu, v úterý jsme si prohlédli Hilpoltstein. Ve středu jsme v urputné zimě absolvovali výlet do Norimberka. Tam jsme vyrazili i do místních obchodů koupit nějaký suvenýr.

Co kdo nestihl nakoupit, mohl dohnat o den později ve vánočním Rottenburgu. Páteční loučení se pro některé z nás neobešlo bez slz, ale poslední dobrodružný zážitek nás čekal i na zpáteční cestě s trucujícím autobusem, který nám do té doby věrně sloužil. I když se už do své formy po cestě úplně nedostal, nakonec jsme se šťastně dostali domů i s našimi profesorkami němčiny A. Polákovou a V. Benešovou. Pětidenní pobyt u západních sousedů prožilo celkem třicet dva holek a kluků hlavně z druhého ročníku. Mně osobně se v bavorském Hilpoltsteinu velmi líbilo, komunikace s rodinou byla výborná stejně jako životní styl, který jsem zde poznal. Všem, kterým se naskytne podobná příležitost, radím – Neváhejte a jeďte!