To by se mělo v nejbližší době změnit. Místo nejen získá lepší vzhled, ale současně se vyřeší přístup ke školní jídelně za autobusovými zastávkami tak, aby děti při docházce do školní jídelny nemusely procházet mezi lidmi čekajícími u zastávek na autobus.

K úpravě tohoto prostoru už existuje projektová dokumentace od roku 2015. V této chvíli rada města schválila realizaci projektu Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní. Práce byly původně rozděleny do dvou etap.

„Nakonec jsme se rozhodli, že bychom to zvládli najednou. S pracemi před kulturním centrem počítáme ještě do konce školního roku. V červenci a srpnu by se budoval prostor před školní jídelnou, aby děti neprocházely staveništěm na oběd," vysvětloval starosta města Karel Filip.

Na práce město vypsalo veřejnou soutěž. Přihlásil se pouze jeden zájemce s vysokou cenovou nabídkou, proto soutěž byla zrušena a zastupitelé oslovili technické služby Nového Strašecí, aby vytvořily cenovou nabídku. Ta je ve výši téměř dva miliony sedm set sedmdesát jedna tisíc korun s DPH.

V ceně je zahrnuto i nové veřejné osvětlení včetně elektrických kabelů za více jak dvě stě dva tisíc korun 
s DPH. Před kulturním centrem vznikne parčík. Ke stromům, které tam už rostou se počítá i s výsadbou zeleně. Před školní jídelnou budou lavičky. Kromě sadovnických úprav a nových chodníků v tomto prostoru se vybuduje také už zmiňovaný chodník za autobusovou zastávkou. Za tím účelem se podařilo městu směnit pozemek s Petrem Dolejškem.

V rozpočtu města pro rok 2016 je na tuto investiční akci vyhrazena částka dva miliony osm set tisíc korun.

Náklady s DPH:

1. etapa: 992 443 Kč
2. etapa: 1 402 802 Kč
Osvětlení: 202 641 Kč
Zeleň: 173 071 Kč

Celkem: 2 770 959 Kč
Dodavatel: Technické služby Nové Strašecí