Hezkou příležitost si nenechali ujít hlavně rodiče s dětmi. Těm hlavně patřila pohádka „O nespokojeném smrčku” v podání členů dramatického kroužku Dramaťáček pod vedením paní učitelky Magdy Pelcové.

Malí i velcí je odměnili zaslouženým potleskem. Potom ještě zazpívaly děti z pěveckého souboru při ZŠ pod vedením paní učitelky Milady Jahelkové několik koled a vánočních písní. Starosta města Karel Filip popřál všem občanům klidné a spokojené vánoční svátky.

Nakonec na jeho pokyn všichni odpočítali od deseti k nule a vánoční strom se rozsvítil. Rozsvítil se i betlém, který vánoční výzdobu náměstí již tradičně doplňuje