„Také zvažujeme poblíž hřbitova o zhotovení studny. Voda do nádrží se totiž čerpá z údolí, vždy se tam musí jít nadvakrát, někdy je ve studni vody málo, takže se čerpá třeba na čtyřikrát a potrubí vede přes soukromé pozemky a ještě k tomu v malé hloubce,“ vysvětlila starostka Nezabudic Jitka Vydrová.

Kromě toho má vedení obce v plánu požádat o dotaci na dětské hřiště. „Narodilo se tu několik dětí, tak to má již smysl. Zatím jsme žádali několikrát a neúspěšně,“ přiblížila starostka. Na rekonstrukci hasičské zbrojnice, na kterou je již vypracovaný projekt, zatím Nezabudičtí nenašli vhodný dotační titul.