K poslednímu září bylo evidováno 1118 nezaměstnaných (nezaměstnanost 2,9 procenta), z toho 102 bylo absolventů. Vloni to bylo touto dobou 935 nezaměstnaných (nezaměstnanost 2,4 procenta) a v evidenci bylo dohromady 54 absolventů.

„Je zřejmé, že nárůst byl tvořen proti předchozímu období i absolventy škol. Nelze ovšem říci, že se obtížněji uplatňují na trhu práce. Někteří si dodělávali maturitu, proto nehledali místo dřív, nechávali si poslední prázdniny. Po kuchařích a číšnících je teď, i s ohledem na aktuální situaci, poptávka na trhu práce menší,“ popisuje Jitka Ledvinová.

Od prvního září se na trh práce umístilo 40 absolventů škol. Na úřadu jsou evidováni absolventi nejrůznějších oborů, např. humanitní studia, právní specializace, elektrotechnika informační technologie, hotelnictví a turismus, gymnázium, ekonomika a podnikání, kuchař a číšník, cukrář, zedník nebo instalatér. V říjnu roku 2019 se v období od 1. 10. do 14. 10. zaregistrovalo na úřadu práce 108 nových nezaměstnaných, letos jich je za stejné období 107.

Co se týče nabídky pracovních míst, přetrvává poptávka po dělnických profesích, stavebních dělnících a zednících. Dále jsou žádány zdravotnické profese (zdravotní sestry, pečovatelé, lékaři), pomocní kuchaři, kuchaři, řidiči nákladních vozů, ale i strážní a dozorci do vězeňské služby.

Podle ředitelky ÚP Rakovník se současná situace liší od té jarní v tom, že veřejnost i pracovníci úřadu mají zkušenosti a již vědí, jak v nastalé situaci postupovat. Při změně rozsahu úředních hodin je telefonická či elektronická komunikace využívána častěji, i když podání nových žádostí či řešení složitějších situací klienti stále raději vyřizují osobně.

„Mladší lidé, kteří využívají technologie běžně k životu ovšem používají rádi elektronickou formu podání,“ povšimla si Jitka Ledvinová. Aktuálně je u nepojistných sociálních dávek nastaveno, že je možné zasílat dokumenty elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu. Tato forma zatím není možná v oblasti dávek v nezaměstnanosti.

Datovou schránku můžete mít zdarma

„Rádi bychom také dostali do podvědomí možnost zřídit si datovou schránku, která je pro všechny fyzické osoby zdarma. V případě zřízení odpadne lidem starost dojít si pro úřední dopis na poštu nebo obráceně,“ upozorňuje Ledvinová.

Již v dubnu byl také vytvořen program Antivirus, který má pomoci zaměstnavatelům udržet vytvořená pracovní místa. Ten je využíván poslední měsíce oproti předchozímu období minimálně. „Očekáváme však, že díky nouzovému stavu a nastavení limitů pro určité formy podnikání, bude opět využíván ve větším rozsahu,“ předpokládá ředitelka ÚP Rakovník. Vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce roku 2020.