Za dálniční známky pro rok 2014 zaplatí řidiči osobních vozidel stejnou částku jako za ty loňské.

Mluvčí rakovnické policie Lenka Uriánková upozornila: „Cena dálniční známky je podle toho, na jak dlouho si ji pořizujete." Desetidenní stojí 310 korun, měsíční pak 440 korun a roční 1.500 korun. Dálniční známky opravňují 
k provozu vozidla na dálnicích a rychlostních komunikacích. Zakoupit je lze na všech pobočkách České pošty a na většině čerpacích stanic v ČR. Platnost dálniční známky začíná od 1. prosince předcházejícího roku, než na který je vydána, a její platnost končí 31. ledna následujícího roku.

 Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic upravuje zákon o pozemních komunikacích. Ten ukládá řidiči před použitím takovéto komunikace zaplatit poplatek, v tomto případě dvoudílnou dálniční známku – kupon.
„Řidiči si musí část kuponu nalepit na pravý dolní okraj čelního skla auta, tak, aby mu nebránila ve výhledu a zároveň byla jasně viditelná pro silniční kontroly," zdůraznila Lenka Uriánková.

Druhou část dálniční známky si musí řidič dobře uschovat pro případnou policejní kontrolu. U všech typů dálničních známek je nutné doplnit registrační značku a u měsíčních a desetidenních známek musí být vyplněno datum platnosti. „Znamená to, že měsíční známky začínají platit dnem vyznačeným na kuponu a končí ve stejný den následujícího měsíce," upozornila Lenka Uriánková.

Pokud je na známce dírkou vyznačeno datum 6. května, platí ještě také 6. června. Desetidenní kupon má platnost, když je na známce vyznačeno 6. května, platí tedy do 15. května. Po skončení doby platnosti musí být nalepená dálniční známka odstraněna.

Komunikace, kde je řidič povinen vlastnit dálniční známku, jsou označeny příslušnou dopravní značkou „Dálnice, rychlostní komunikace". Stejně tomu tak je i v případě komunikací, které lze užívat bez poplatku. Takovéto silnice jsou rovněž označeny dopravní značkou „Bez poplatku". Používáním zpoplatněných úseků pozemních komunikací bez platné dvoudílné dálniční známky se vystavujete riziku pokuty až do výše 5.000 Kč v blokovém řízení. A ve správním řízení až do výše 100.000 Kč.