Opoziční lídr Marcel Chládek veřejně oznámil, že došlo k dohodě ve způsobu získávání pozemků pro obchvat od největšího vlastníka. Starosta Zdeněk Nejdl ovšem jeho tvrzení relativizuje.

Nejasnosti
Chládek byl členem speciálního tříčlenného vyjednávacího týmu sestaveného ze zastupitelů (dalšími členy byli Eduard Filip a Michal Volf za koalici). Podle tvrzení Chládka došlo k dohodě na základních parametrech: pozemky se budou směňovat, směňované pozemky budou mít stejnou bonitu a prioritně budou i ve stejně lokalitě, pokud se v daném místě pozemek nenalezne, až poté bude hledána náhrada jinde v katastru města.

„Město nebude tedy na směnách tratit. S kolegy z týmu jsme garantovali, že tato dohoda projde přes naše politické kluby zastupitelstvem,“ řekl Chládek, který zároveň označil dohodu za rozhodující moment při realizaci obchvatu. Tým byl rakovnickým zastupitelstvem vytvořen především kvůli komunikační averzi mezi dnešním vedením města a majitelem pozemků.

„Nemáme nic na papíře, nikdo z obou radních, kteří byli zároveň členy vyjednávacího týmu, radu města s ničím neseznámil,“ relativizoval výsledky dohody s Lippertem starosta města Rakovníka Zdeněkl Nejdl (ODS). Zároveň vyzval Chládka, aby předložil konkrétní a oficiální výstup z jednání. „Protože nic v ruce nemám, předpokládám, že jednání i nadále pokračují,“ vyjádřil se Nejdl. Se samotnými Chládkem prezentovanými parametry dohody Nejdl nemá problém. „Ale jsou to principy, které pro město vždy platily. Není to nic nového,“ dodal starosta.

Již dříve, před samotným jednáním s vyjednávacím týmem, se Lubomír Lippert obával, že by eventuální dohoda mohla být vedením města smetena. Poslední dohodu kvitoval a vyjádřil přesvědčení, že by se se současným vedením radnice takhle nedohodl.